ชาวเลราไวย์ ยื่นหนังสือ เลิกค้าน “บารอน” ทำ EIA สร้างโรงแรม แต่ยังขอทางเดินไปประกอบพิธีกรรม

โพสเมื่อ : Tuesday, September 17th, 2019 : 12.02 pm

“ชาวเลย์ราไวย์” รุกยื่นหนังสือ ยกเลิกการคัดค้าน บริษัท บารอน ทำ EIA โครงการสร้างโรงแรม ในพื้นที่ หลังหันหน้าคุยกัน แต่ยังขอให้คงเปิดเส้นทางไปประกอบพิธีกรรม

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ ( 17 ก.ย. ) ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต นายนิรันดร์ หยังปาน ตัวแทนชุมชนชาวเลหาดราไวย์ พร้อมด้วยชาวบ้านจำนวนหนึ่งได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือ กับนายนิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต เพื่อร้องเรียนและขอถอนการคัดค้านการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA โครงการโรงแรมซาเทรียม โฮเต็ล ราไวย์บีช ภูเก็ต โดยบริษัท บารอน เวิล์ด์เทรด จำกัด ซึ่งทางกลุ่มชาวเลราไวย์ได้เคยยื่นหนังสือคัดค้าไว้เมื่อวันที่ 26 ส.ค.ที่ผ่านมา

โดยการยื่นหนังสือในครั้งนั้นระบุว่า 1. พื้นที่ดำเนินโครงการยังมีข้อพิพาทระหว่างชุมชนกับบริษัท ซึ่งยังเป็นคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดภูเก็ต 2. พื้นที่ดำเนินโครงการอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เรื่องแนวเขตพื้นที่สาธารณะหน้าชายหาดราไวย์ และการตรวจสอบพื้นที่แนวคลองโอน ที่มีกรณีพิพาทกับชุมชน ที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการระดับชาติ และคณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งผลการตรวจสอบยังไม่เป็นที่ยุติ

  1. ด้านหน้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง มีพื้นที่สาธารณะที่ชาวเลได้อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 100 ปี เพื่อการประกอบพิธีกรรม อันมีความสำคัญในจิตวิญญาณของชาวเล เป็นพื้นที่สำคัญต่อการดำรงชีพ ทั้งการซ่อมเรือประมง ทำเครื่องมือ (อวน, ลอบ) และเป็นพื้นที่นำสัตว์ทะเลที่หามาได้ขึ้นฝั่งมาขาย 4. กระบวนการจัดทำ EIA ดังกล่าว ละเลยต่อการพิจารณาความเปราะบางของทะเล และชายหาดราไวย์ ซึ่งรวมถึงกลุ่มคนและชุมชนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ที่ใช้ทรัพยากรสำคัญบริเวณหน้าหาดราไวย์อย่างมีนัยสำคัญ และข้อ 5. กระบวนการจัดทำ EIA ของโครงการควรคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในบริบทของพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อนสูง ซึ่งกลุ่มคนในชุมชนที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ อ่านออกเขียนได้มีไม่ถึง 10% มีภาษาพูดของตนเองและทำความเข้าใจต้องใช้การมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย

สำหรับการยื่นหนังสือเพื่อขอยกเลิกการคัดการการทำ EIA ครั้งนี้ นายนิรันดร์ กล่าวว่า เนื่องจากที่ผ่านมาทางชาวบ้านมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของการทำ EIA ว่าจะส่งผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่ แต่หลังจากที่ได้มีการพูดคุยและหารือกับหลายฝ่าย รวมทั้งจากตัวแทนของบริษัท ก็เกิดความเข้าใจ และมองว่าเป็นการทำให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามการทำ EIA ทางบริษัทจะต้องชี้แจงหลักการและเหตุผลให้ชุมชนมีความเข้าใจในแบบสอบถามมากขึ้น ดังนั้นในการดำเนินการจะต้องทำความเข้าใจก่อน

และสิ่งสำคัญที่ชาวบ้านในพื้นที่ยังมีความต้องการคือเส้นทางทางที่เดินไป บาไล เพื่อประกอบพิธีกรรม ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านยังสามารถใช้เดินทางไปมาได้ แต่เกรงว่าในอนาคตจะมีการปิดทาง ในวันนี้จึงได้ยื่นข้อเรียกร้องไปยังนายอำเภอในเรื่องดังกล่าวด้วย  ซึ่งจากการพูดคุยได้รับรับการยืนยันว่าทางเดินจะยังคงมีต่อไป ส่วนขนาดเท่าไหร่ต้องรอตรวจสอบเรื่องของแนวเขตโฉนดที่ดิน

ขณะที่นายนิกรม จากที กล่าวว่า กรณีเรื่องของทางเดินไปประกอบพิธีนั้น จะต้องมีการรังวัดแนวเขตที่ดินของทางบริษัทว่ามีไปถึงใหญ่ ตอนนี้ยังไม่สามารถชี้ได้ว่าจะมีพื้นที่ให้ได้ตามที่ชาวบ้านเรียกร้องหรือไม่ จะต้องขึ้นอยู่กับการวัดแนวเขตอีกครั้ง

ด้านนายจรุง เถาจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่า ถือเป็นนิมิตรหมายใหม่ของชาวเลราไวย์ที่ชาวบ้านออกมาเจรจาพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง และมองว่าหากมีการพัฒนาเกิดขึ้นในพื้นที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี และเชื่อว่าไม่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวเลราไวย์อย่างแน่นอน และขณะนี้ก็ได้มีการหารือร่วมกันของชาวบ้านในพื้นที่ในการหันมาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยคงไว้ซึ่งความเป็นชาวเล แต่จะต้องปรับตัวเพื่อให้เกิดช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน อย่างไรก็ตามขณะนี้ชาวบ้านได้คลายความกังวลลงไปมากแล้ว

 

สำหรับโครงการสร้างโรงแรมซาเทรียม โฮเต็ล ราไวย์บีช ภูเก็ต โดยบริษัท บารอน เวิล์ด์เทรด จำกัด ซึ่งมีปัญหาข้อพิพาทอยู่กับชาวเลราไวย์ นั้น เป็นโครงการสร้างโรงแรมจำนวน 312 ห้อง  ระดับ 5 ดาว ภายในโครงการทีทั้งแบบอาคาร และวิลล่า ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการทำ EIA