ชาวบ้านชุมชนท่าเรือใหม่ ต.รัษฎา ภูเก็ต ยื่นหนังสือ อบจ.ขอให้ยุติการดำเนินคดีกับผู้อยู่อาศัย ในพื้นที่

โพสเมื่อ : Tuesday, November 30th, 2021 : 8.20 pm

ชาวบ้านชุมชนท่าเรือใหม่ ต.รัษฎา ภูเก็ต บุกยื่นหนังสือถึง อบจ.ภูเก็ต เพื่อขอให้ยุติการดำเนินคดีกับผู้อยู่อาศัย ในพื้นที่ ด้านรองนายกอบจ.ภูเก็ตรับปากเร่งหาทางออกโดยเร็วที่สุด

วันนี้ (30 พ.ย.)  ที่หน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ประมาณ 200 คน รวมตัวกันเดินทางมายื่นหนังสือ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) เพื่อขอส่งคืนพื้นที่ของชุมชนท่าเรือใหม่รัษฎา เพื่อจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนในรูปแบบโฉนดชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และ ยุติการดำเนินคดีกับสมาชิกในเครือข่ายฯ ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชุมชนท่าเรือใหม่ ม.7 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต โดยมี นายยทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับหนังสือ ท่ามกลางการรักษาความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ

นายสินชัย รู้เพราะจีน คณะกรรมการขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมจังหวัดภูเก็ต ในฐานะตัวแทนของกลุ่ม กล่าวว่า ชุมชนท่าเรือใหม่รัษฎา ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต และ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่ได้พัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่ชุมชนให้ประโยชน์ร่วมกันภายหลังเหตุการณ์สึนามิโดยความร่วมมือหลายฝ่าย รวมถึง อบจ.ภูเก็ตขณะนั้น ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) ได้มีมติให้รับรองชุมชนท่าเรือใหม่รัษฎา ซึ่งอยู่ในที่ดินของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นพื้นที่ดำเนินการตามแนวทางโฉนดชุมชนแต่นโยบายโฉนดชุมชนได้หยุดชะงักลงเนื่องจากปัญหาทางการเมือง ทำให้ชุมชนต้องทำสัญญาเช่าไปพลางก่อนเนื่องจากต้องการบรรเทาปัญหาสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) ซึ่งยังต้องต่อพ่วงจากพื้นที่ใกล้เคียงในราคาสูง ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ยืนยันว่าหากนโยบายมีการดำเนินการต่อ ยินดีคืนพื้นที่ดังกล่าวให้กับทางกระทรวงมหาดไทยต่อไป

ต่อมาในช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต แจ้งความประสงค์ขอคืนพื้นที่ โดยเฉพาะส่วนพื้นที่ส่วนรวมที่ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่สร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราวของสมาชิกชุมชนสระต้นโพธิ์ ที่ถูกฟ้องขับไล่มา ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาของรัฐบาลและเป็นที่ดำเนินการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อช่วยเหลือกันโดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโควิด-19 นี้ รวมถึงการขอคืนพื้นที่แปลงย่อยที่เป็นที่อยู่อาศัยที่สมาชิกในชุมชนที่ยังไม่มีความสามารถเข้าไปทำสัญญาเช่ากับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ ซึ่งสมาชิกกลุ่มดังกล่าวยังยืนยันสิทธิเดิมแต่ยังไม่มีงบประมาณที่จะก่อสร้างบ้านได้ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 นี้

ทั้งนี้ทางชุมชนท่าเรือใหม่รัษฎา และ เครือข่ายฯ ได้เคยมีมติร่วมกันและลงนามร่วมกันกับผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 11 ที่ลงมาติดตาม และ แก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมมาแล้ว โดยยืนยันการอยู่อาศัยในรูปแบบโฉนดชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ดังนั้นเพื่อให้ปัญหาดังกล่าวลุล่วงไปด้วยดี

ชุมชนพัฒนาภูเก็ตซึ่งเป็นสมาชิกขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมจึงได้ขอให้ อบจ.ภูเก็ต ดำเนินการใน 2 เรื่อง คือ 1) ให้ อบจ. ภูเก็ต ส่งคืนพื้นที่ให้กับกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ, 2) ขอให้ยุติการดำเนินคดีกับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการฯ ที่รัฐบาลได้มอบหมายแก้ปัญหาและการแจ้งความดำเนินคดีที่ผ่านมามีข้อผิดพลาดร้ายแรงเพราะแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียรวมอยู่ด้วย

ขณะที่ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกอบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า หลังจากนี้ จะมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ทางกลุ่มเรียกร้อง โดยเฉพาะในเรื่องของการหาทางออกในเรื่องของคดีความที่จะต้องมีการหาทางออกร่วมกัน โดยยึดถือกฏหมายและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก หลังจากนี้จะมีการนัดหมายในการประชุมทางออกร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ หลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติในวันที่ 8 ธันวาคมที่จะถึงนี้ เพื่อหาทางออกร่วมกันต่อไป