“จี้หนุ่ย” หัวหน้าทีม “ร่วมพัฒนาฉลอง” ท้าชิงเก้าอี้นายกฯ ชูนโยบาย “พร้อมเปลี่ยนฉลองสู่การพัฒนา”

โพสเมื่อ : Friday, February 19th, 2021 : 7.25 pm

“จี้หนุ่ย” หัวหน้าทีม “ร่วมพัฒนาฉลอง” ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง จ.ภูเก็ต หมายเลข 3 ชูนโยบาย “พร้อมเปลี่ยนฉลองสู่การพัฒนา” ลงมือทำวันนี้ “ฉลอง-บ้านของเรา” สู่อนาคตที่ดีกว่า 

สำหรับความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หลังมีการปิดรับสมัครและประกาสรับรองผู้มีสิทธิลงสมัครเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าในส่วนของผู้สมัครชิงเก้าอี้นายก ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีความคึกคักขึ้นเรื่อยๆ ทุกพื้นที่ ทุกเทศบาล รวมทั้งในส่วนของพื้นที่ตำบลฉลอง มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ถึง 3 คน ด้วยกัน หนึ่งในนั้น คือ “จี้หนุ่ย” นางธนพร องค์สันติภาพ หัวหน้าทีม “ร่วมพัฒนาฉลอง” โดยที่ผ่านมา จี้หนุ่ย ได้ออกมาช่วยเหลือ ดูแลพี่น้องประชาชนชาวฉลองที่ประสบความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤตโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

นางธนพร องค์สันติภาพ หัวหน้าทีมร่วมพัฒนาฉลอง ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ซึ่งเป็นการประกาศสู้ศึกชิงเก้าอี้นายกเทศบาลตรีตำบลเฉลอง เปิดเผยว่า ตัวเองและสมาชิกทีมร่วมพัฒนาฉลอง รวมถึงชาวฉลองทุกคนมีเป้าหมายทางการเมืองที่ไม่แตกต่างกัน คือ อยากเห็นตำบลฉลองซึ่งเปรียบเหมือนบ้านของพวกเราทุกคนได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีความยั่งยืน มีโอกาสที่ดีให้แก่ทุกๆ คน และที่สำคัญต้องเป็นวางรากฐานที่ดีสำหรับคนรุ่นลูก รุ่นหลานที่เป็นอนาคตของพวกเราอีกด้วย

วันนี้ตนพร้อมแล้วที่จะเข้ามาทำงานรับใช้ประชาชนในพื้นที่ตำบลฉลอง ซึ่งตนตั้งใจที่จะเข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวฉลองให้ดียิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัว เรื่องของสุขภาพ เรื่องของการเรียน และเรื่องของการสร้างงาน สร้างอาชีพ คนฉลองจะต้องมีสุขภาพที่ดี ต้องได้เรียนหนังสือ ต้องมีงานทำ การดำรงชีวิตที่ดีขึ้น ฟื้นฟูประมง เพื่อพาฉลองไปสู่การพัฒนาที่ดีกว่า

และพร้อมมาเปลี่ยน “ฉลอง” เป็นเมืองแห่งโอกาส การพลิกโฉมระบบบริหารใหม่ หยุดระบบเงินทอน ทำงานแบบโปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วม บริการประชาชนด้วยหัวใจ ยกระดับการพัฒนาสู่ “ฉลองเมืองปลอดภัย” เพื่อชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม CCTV ทั่วพื้นที่ ไฟฟ้า แสงสว่างทั่วถึง สาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน พัฒนางานสาธารณสุข เพื่อสุขภาพของคนทุกระดับโรงพยาบาลตำบลที่มีคุณภาพ เสริมองค์ความรู้ให้ อสม. ตลอดเวลา เพิ่มสวนสาธารณะและลานกีฬาอย่างทั่วถึง

สนับสนุนผลักดันให้มีตลาดเป็นของเทศบาลเอง พัฒนาการท่องเที่ยว สู่คุณภาพ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลัก สู่การท่องเที่ยววิถีชุมชน เพื่อสร้างโอกาส กระจายรายได้อย่างทั่วถึง “อ่าวฉลอง” ยังมีวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านที่ยังคงเหนียวแน่นที่เราต้องเข้าไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างโอกาส กระจายรายได้ให้แก่กลุ่มคนเหล่านี้อีกทางหนึ่งด้วย ส่งเสริมการศึกษา ยกระดับการกีฬา ต่อยอดวัฒนธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสใหม่ๆ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ตำบลฉลอง

นางธนพร หัวหน้าทีมร่วมพัฒนาฉลอง ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากตัวอย่างที่ว่ามา เห็นได้ชัดว่า “ฉลอง” มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างเต็มเปี่ยมอยู่แล้ว การดูแลให้สิ่งดีๆ เหล่านี้มีความยั่งยืน สามารถส่งต่อไปสู่คนรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคต เป็นเรื่องที่พวกเรา “ทีมร่วมพัฒนาฉลอง” อยากเห็น อยากมีส่วนร่วม และอยากลงมือทำ และพร้อมเปลี่ยนฉลองสู่การพัฒนา