จังหวัดภูเก็ตจัดเทศกาลโคมไฟ “ป่างเตงโห่ย” เสริมสิริมงคลโชคดีตลอดไป

โพสเมื่อ : Tuesday, January 21st, 2020 : 10.12 am

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลโคมไฟ “ป่างเตงโห่ย” ร่วมด้วย นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายประเสริฐ ฟักทองผล ประธานชมรมอ๊ามจังหวัดภูเก็ต นายมนตรี มานะต่อ รองผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นางพาณี โกยสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ คุณปาณิศา โกยสมบูรณ์ ผู้บริหาร ไลม์ไลน์ อเวนิว ภูเก็ต นายดอน ลิ้มนันทพิสิ ประธานชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต สมาพันธ์เชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ต สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ณ ไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต

 

ด้วยตรุษจีน ถือเป็นวันที่สำคัญที่สุดของคนไทยเชื้อสายจีน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ ส่วนวันตรุษจีน 2563 ตรงกับวันที่ 25 มกราคม 2563 ก่อนวันตรุษจีนทุกครอบครัวจะเตรียมการทำความสะอาดบ้านครั้งยิ่งใหญ่ และซื้อของตกแต่งประดับประดา เช่น คำอวยพร โคมไฟ โดยประดับประดาด้วยสีแดง ให้โชคดี อายุยืน ร่ำรวยดี มีความสงบสุข เป็นต้น

ประเพณีประดับโคมไฟ เป็นการเฉลิมฉลองของงานตรุษจีน ความสว่างของโคมไฟ เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและความหวัง ตามถนนหนทางจะมีการประดับโคมไฟ ทุกบ้านจะมีการประดับโคมไฟที่หน้าบ้านอย่างสวยงาม จังหวัดภูเก็ต จึงร่วมกับ ไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูประเพณีประดับโคมไฟขึ้นมาภายใต้ชื่องานเทศกาลโคมไฟ “ป่างเตงโห่ย” จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดภูเก็ต ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศ และภาพลักษณ์การท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเทศกาลประจำปีอันดีงามของจังหวัดภูเก็ตต่อๆ ไป