ครอบครัว “ตันติชูพันธ์” ร่วมบริจาคเงิน ซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ยังขาดแคลน

โพสเมื่อ : Tuesday, May 29th, 2018 : 10.52 am

ครอบครัว ตันติชูพันธ์ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 250,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อเข้ากองทุนทอดผ้าป่า ในการซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ยังขาดแคลน ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมี นายสมบูรณ์ หวังแต่ธรรม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ