รายงานการติดตามสภาวะอากาศ ข่าวเวลา 04.00 น.

โพสเมื่อ : Sunday, September 4th, 2016 : 11.04 am

1472961669815.jpg

ภาคเหนือ มีเมฆชั้นกลางและชั้นสูงเป็นส่วนมาก มีเมฆฝนในจังหวัด ตาก ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว15-30กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆชั้นกลางและชั้นสูงเป็นส่วนมาก มีเมฆฝนในจังหวัด นครราชสีมา อุบลราชานี ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว10-30กม./ชม.

ภาคกลาง มีเมฆชั้นกลางและชั้นสูงเป็นส่วนมาก มีเมฆฝนในจังหวัด กาญจนบุรี ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว15-30กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีเมฆชั้นกลางและชั้นสูงเป็นส่วนมาก มีเมฆฝนในจังหวัด จันทบุรี ตราด ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว15-30กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง2เมตร

ภาคใต้ มีเมฆชั้นกลางและขั้นสูงเป็นบางส่วน มีเมฆฝนในจังหวัด ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง สตูล ฝั่งอ่าวไทย: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว15-30กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร ฝั่งอันดามัน: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว20-35กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร