Tribe Marketing

โพสเมื่อ : Friday, December 23rd, 2016 : 1.04 pm

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาภูเก็ต ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาด และการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำการตลาดออนไลน์ บรรยายเรื่องการทำการตลาดแบบ Tribe Marketing ณ สำนักงาน SIPA สะพานหิน ภูเก็ต