TIEFA ร่วมกับทีเส็บ จัดงานย้อนอดีตสู่อนาคต ของชาวภูเก็ต Phuket Peranakan Festival 2022 หวังให้เป็นงานเทศกาลต้นแบบ

โพสเมื่อ : Saturday, April 2nd, 2022 : 8.12 pm

TIEFA ร่วมกับทีเส็บ จัดงานย้อนอดีตสู่อนาคตจากรากเก่าของชาวภูเก็ต กับ Phuket Peranakan Festival 2022 กระตุ้นเศรษฐกิจด้วย Festival Economy เพื่อสร้างต้นแบบงานเทศกาลให้เกิดความหลากมิติในจังหวัดภูเก็ด สร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและเมือง หวังให้เป็นงานเทศกาลต้นแบบ

ระหว่างวันที่ 1 – 2 เม.ย. 65 สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ (TCEB) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และชุมชนผู้ประกอบการ ผนึกกำลังจัดงานเทศกาลต้นแบบนำร่อง “Colours of Peranakan” ภายใต้ซื่อ “Phuket Peranakan Festival 2022” เพื่อสร้างต้นแบบงานเทศกาลให้เกิดความหลากมิติในจังหวัดภูเก็ด สร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและเมือง โดยหวังว่าจะเป็นงานเทศกาลต้นแบบ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีผู้เจ้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

โดยงาน Phuket Peranakan Festival 2022 จะเป็นต้นแบบการจัดงานเทศกาลภายใต้แนวความคิด Festival Economy ให้อีกหลายจังหวัดได้นำไปต่อยอด และเกิดการสร้างงานเทศกาลที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ชุมชน และเมืองต่อไป

นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) กล่าวว่า สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) ได้ร่วมกับทีเส็บ และชุมชนผู้ประกอบการ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ไทยหัว ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต สมาคมเพอรานากัน ศิลปินท้องถิ่น นักออกแบบท้องถิ่น และระดับประเทศ นักการตลาดทางด้านศิลปะระดับประเทศ และผู้เกี่ยวข้องท้องถิ่นต่างๆ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในจังหวัดภูเก็ต จัดงานเสวนา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวมถึงนิทรรศการ “Colours of Peranakan”

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างตันแบบงานเทศกาลให้เกิดความหลากมิติในจังหวัดภูเก็ต สร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและเมือง ยกระดับต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดทางด้านการตลาด และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน นักออกแบบนักการตลาด และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อเชิดชูรากเหง้าทางวัฒนธรรมของชาวภูเก็ต และจะเป็นต้นแบบของงานนิทรรศการให้เมืองอื่นต่อไปในอนาคต

นายบุญเพิ่ม ยังกล่าวอีกว่า ภายในงานมีการจัดงานเสวนา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวมถึงนิทรรศการ “Colours of Peranakan” เพื่อกระตุ้นรายได้เชิงเศรษฐกิจด้วยกิจกรรมย่อยต่างๆ ณ เมืองเก่าภูเก็ต ได้แก่ การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติแบบ Hybrid : Phuket Peranakan Festival 2022 ภายใต้แนวคิด “Colours of Peranakan” ระดมผู้เชี่ยวชาญเตรียมปั้นเทศกาลต้นแบบ ณ Sound Gallery House

ประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ “Peranakan Community sustainability” ความยั่งยืนของชุมชนกับบ้านเพอรานากัน สู่คนรุ่นใหม่ โดย ดร.ทิพย์พิรุณ พุมดวง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (ศูนย์ภูเก็ต) ผู้ทำการศึกษาด้านวัฒนธรรมเพอรานากัน

“Phuket Old Town and Charming Sino-Portuguese Architecture” เนื้อแท้และรากเหง้าของเพอรานากัน กับสถาปัตยกรรมชิโนยูโนเปียน โดยนายแพทย์โกศล แตงอุทัย นายกสมาคมเพอรานากัน นายยุทธการ จันทรกานต์ สถาปนิก กรรมการผู้จัดการ สำนักงานสถาปนิก และนายวทัญญู เทตหัตถี ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าภูเก็ต

“Colours of Peranakan to today’s world” สีสันของเพอรานากันสู่โลกปัจจุบัน โดย Lee Yuen Thien รองประธานบาบาและยอนย่า เฮอริเทจ พิพิธภัณฑ์มะละกา มาเลเซีย Alvin Oon ผู้อำนวยเพอรานากัน ซายัง สิงคโปร์ Didi Budiardjo ศิลปินบาติก เพอรานากันจากอินโดนีเซีย ผศ.ปราณี สกุลพิพัฒน์ อุปนายกเพอรานากันประเทศไทย และนายแพทย์โกศล แตงอุทัย นายกสมาคมเพอรานากัน

การแสดง Live Performing Art – Colours of Peranakan สีสันของรากเหง้าเพอรานากัน ด้วยแสง สี เสียง และการย้อนบรรยากาศวัฒนธรรมที่หาดูยากยิ่ง ณ Sound Gallery House อ.เมือง จ.ภูเก็ต

การเยี่ยมชมโครงการ 1 บ้าน 1 เพอรานากัน และชมการแสดง Show Case ชุดแต่งกาย Baba และ Ngonya แบบดั้งเดิมเดิม และชุดแต่งกายเพอรานากันแบบสมัยใหม่ รวมทั้งการแสดง light up & projection show ที่บอกเล่าความเป็นมาของเพอรานากันตั้งแต่การเดินทางในอดีต สู่การผสมผสานทางวัฒนธรรมจนเกิดเป็นวัฒนธรรม ประเพณี เฉพาะตัวของเพอรานากันที่สืบสานมาจนถึงยุคปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเปิดบ้านชินประชา มรดกแห่งเพอรานากัน ณ บ้านชินประชา เปิดตำนานพิพิธภัณฑ์ไทยหัว ณ พิพิธภัณฑ์ไทยหัว เปิดชุมชนพิพิธภัณฑ์หมอเส้ง ณ พิพิธภัณฑ์หมอเส้ง และการแสดง Peranakan Live Street Show โชว์นานาชาติของเพอรานากันครั้งแรกบนเกาะภูเก็ต ณ ถนนรมณีย์ย่านเมืองเก่า และถนนถลาง