Social media monitoring

โพสเมื่อ : Friday, December 23rd, 2016 : 1.17 pm

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาภูเก็ต ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาด และการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณฉกาจ ชลายุทธ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดออนไลน์ บรรยายเรื่อง Social media monitoring ณ สำนักงาน SIPA สะพานหิน ภูเก็ต