Run 2 Gether Phuket Town วิ่งด้วยกัน ณ เมืองภูเก็ต ครั้งที่ 1 คึกคัก

โพสเมื่อ : Sunday, October 1st, 2017 : 10.31 am

คึกคัก พ่อเมืองภูเก็ต คนพิการ พร้อมนักวิ่ง กว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรม Run 2 Gether Phuket Town วิ่งด้วยกัน ณ เมืองภูเก็ต ครั้งที่ 1

วันนี้ (  1 ต.ค.) เวลา 06.00 น. ที่หน้า ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร  ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานเปิดงาน และ ร่วมวิ่ง ในกิจกรรม Run 2Gether Phuket Town วิ่งด้วยกัน ณ เมืองภูเก็ต ครั้งที่ 1  โดยมี น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต,นายเรวัต อารีรอบ,นายอุดม ภิญโญ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้พิการ ,ไกด์ รันเนอร์ (ผู้ช่วยเหลือนำทางให้กับนักวิ่ง )ประชาชน , และ สื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้หลายภาคส่วนของจังหวัดภูเก็ต ได้เห็นความสำคัญของกิจกรรม Run 2Gether Phuket Town วิ่งด้วยกัน ณ เมืองภูเก็ต ครั้งที่ 1  โดยช่วยกันผลักดัน สนับสนุนเกื้อกูลกันจนเกิดโครงการนี้ขึ้น คนพิการ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า มีความสำคัญไม่น้อยกว่าประชาชนกลุ่มอื่นๆ ในสังคมไทย

ถึงแม้ว่าร่างกายจะบกพร่องไปบางส่วนแต่หากทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเหมือนในวันนี้คนพิการก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิและมีศักดิ์ศรีอย่างสมบูรณ์ และโครงการวิ่งด้วยกันครั้งที่ 1 เพื่อสุขภาพคนพิการในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะคนพิการในจังหวัดภูเก็ตจะได้ออกมามีบทบาทในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น

ด้าน น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ขอขอบคุณสมาคมคนพิการจังหวัดภูเก็ต ที่ใช้ย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นสถานที่จัดกิจกรรม ซึ่งเป็นการสาน สัมพันธไมตรีของคนทุกกลุ่มให้มีกิจกรรมร่วมกันได้อย่างมีความสุขจนเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าให้เป็นอารยสถาปัตย์ เพื่อรองรับคนทุกกลุ่มในสังคม