สโมสรโรตารี่อันดามันร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

โพสเมื่อ : Sunday, August 28th, 2016 : 1.20 pm

เมื่อเร็วๆนี้ สโมสรโรตารีอันดามัน ร่วมกับ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด, สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต และ สภากาชาดไทย  ร่วมกันจัดกิจกรรม บริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี ณ ห้องกิจกรรม สันทนาการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด 1472364873748.jpg

1472364870917.jpg