“Phukethon” เปิดเกาะรับนั่งวิ่งทั่วประเทศ สร้างมาตรฐานใหม่วิ่งแบบ New Normal 

โพสเมื่อ : Friday, August 28th, 2020 : 1.11 pm

 

 “Phukethon” “ชูธงจัดเต็ม” เปิดเกาะรับนักวิ่งทั่วประเทศ   ร่วมสร้างมาตรฐานใหม่วิ่งแบบ New Normal   รับจำนวนจำกัด ในเทศกาลงานวิ่งระดับนานาชาติ  “Phukethon”  ครั้งที่ 4 ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจภูเก็ต 14-15 พ.ย.นี้

นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มูฟ เอเชีย จำกัด ผู้จัดอีเว้นต์กีฬามวลชนจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการจัดร่วมเทศกาลงานวิ่งระดับนานาชาติ “Phukethon” ครั้งที่ 4 ว่า  สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมกรีฑาแห่งเอเชีย ผลิตภัณฑ์โพคารี่ สเวท ภาคเอกชนอื่นๆ และ มูฟ เอเชีย เปิดเกาะรับนักวิ่งทั่วประเทศทั้งไทยและต่างชาติ (ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก) โดยปีนี้ ทางผู้จัดงานได้ยกเครื่องสร้างมาตรฐานใหม่แบบ New Normal และชูธง การเป็นงานวิ่งต้นแบบของประเทศ ในชื่อ Pocari Sweat Phukethon 2020

ทั้งนี้ Pocari Sweat Phukethon 2020 จัดให้มีการแข่งขันทุกระยะทางเหมือนเดิม คือ ระยะทาง42.195 กม. ระยะทาง 21.1 กม. ระยะทาง 10 กม. และ ระยะทาง 5 กม. (เจลลี่ บีช รัน) เพื่อให้เป็นไปตามการจัดงานวิ่งบนถนนตามมาตรฐานที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา และ ศบค. ได้พิจารณาให้มีการเผยแพร่คู่มือการจัดการแข่งขันแบบ New Normal ซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติในการจัดงานวิ่งในห้วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่ทาง ศบค. ได้ให้แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคดังกล่าว เพื่อความปลอดภัย และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และผู้เกี่ยวข้อง

โดยทางผู้จัดฯ และคณะกรรมการผู้ร่วมจัดงานจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมวางแผนและเตรียมมาตรการอย่างเต็มที่ พร้อมเตรียมสื่อสารให้กับนักวิ่งที่กำลังจะเตรียมตบเท้าเข้าร่วมงาน Pocari Sweat Phukethon 2020 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสวมหน้ากาก (เข้าและออกงาน) การลดความแออัดในบริเวณงาน ระบบการปล่อยตัวแบบเว้นระยะห่าง จุดคัดกรองแบบ Thermo จุดล้างมือแบบเจลทั่วงาน จุดให้น้ำแบบภาชนะขวด การรับอาหารแบบเซต และอื่น ๆ รวมถึงการวางแผนเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลนักวิ่งตลอดเส้นทางทุกระยะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่นักวิ่งจะได้รับ จะต้องทราบข้อมูลก่อนเข้าร่วมแข่งขัน

งาน Pocari Sweat Phukethon 2020 จะจัดให้มีขึ้นใน วันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งผู้เข้าร่วมจะลดลงจากปีที่แล้ว จากจำนวน 13,000 คน เหลือจำนวนรวมไม่เกิน 9,000 คน โดยรวม เพื่อเป็นการลดความแออัดในพื้นที่ ซึ่งทั้งนี้ผู้จัดฯ ได้จัดแบ่งระยะการแข่งขันออกเป็น 2 วันคือ วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน จำนวน2 ระยะทางการแข่งขัน คือ 10 กม. และ 5 กม. จำนวนผู้เข้าร่วมคาดหวัง 4,000 คน

และวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายนจำนวน 2 ระยะทางเช่นกันคือ ระยะทางการแข่งขันแบบ 42.195 กม และระยะ21.1 กม จำนวนคาดหวัง 5,000 คน ทั้งนี้ถือเป็นการร่วมจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของเกาะภูเก็ต ซึ่งคาดว่าจะมีเงินสะพัดหมุนเวียนในช่วงเวลาดังกล่าวกว่า 150 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมากว่า 50% ซึ่งปัจจัยมาจากการจัดงานแบบ New Normal ที่ต้องการรักษาระยะห่างและลดความแออัด ซึ่งการคาดหวังในการจัดงานครั้งนี้ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเป็นการยกระดับมาตรฐานงาน Pocari Sweat Phukethon 2020 ที่มีเป้าหมายในการสร้างงานแบบมีคุณภาพทุกปี

โดยมีแผนในการถอดบทเรียนความรู้จากประสบการณ์จุดอ่อน และข้อผิดพลาดในปี่ที่ผ่านมาเพื่อดำเนินการสร้างมาตรฐานใหม่ เพื่อนำร่องไปสู่การจัดงานในปีต่อ ๆ ไป ที่ผู้จัดฯ คาดหวังการมีส่วนร่วมจากทุก ๆ ฝ่ายของจังหวัด เพื่อช่วยผลักดันให้ Pocari Sweat Phukethon 2020 เข้าสู่แผนยุทธศาสตร์กีฬาของจังหวัดเพื่อแนวทางการสร้างมรดกทางกีฬาแบบยั่งยืนของจังหวัดภูเก็ตต่อไปในอนาคต ร่วมถึงการยกระดับและรักษามาตรฐานงานวิ่งระดับแนวหน้าของเมืองไทย และเอเชีย

สำหรับเทศกาลวิ่ง Pocari Sweat Phukethon 2020 จะเริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 29 ส.ค. 2563 นี้ โดยมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกับตามามาตรการเบื้องต้นแบบ New Normal จำนวนรวมไม่เกิน 9,000 คน ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดเพื่อลงสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ https://www.facebook.com/Phukethon/