ภูเก็ตพร้อมแล้วจัดงาน “phuket Money Fair 2017# 1” ยกความรู้เรื่องเงินมาไว้ที่นี้

โพสเมื่อ : Friday, August 25th, 2017 : 10.08 am

เตรียมพบกันงานนี้ “phuket Money Fair 2017# 1” 14 ก.ย. นี้ ที่ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ ไม่มาถือว่าพลาด หน่วยงานภาครัฐเอกชนจับมือกันจัดขึ้นเพื่อให้รวมความรู้ – ช่วยเหลือด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพของประชาชน ไม่ต้องหันไปพึ่งพาเงินนอกระบบ

ที่ห้องประชุมศาลากลาง จ.ภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางลัดดา พุทธชาติ คลังจังหวัดภูเก็ตในฐานะประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดภูเก็ตนายจรัล ส่างสาร รองประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต และ หน่วยงานภาครัฐเอกชน ร่วมกันแถลงข่าว การจัดโครงการพลังประชารัฐขับเคลื่อนนโยบายการคลังสู่ชาวภูเก็ต  ภายใต้ชื่องานPhuket  Money  Fair 2017 ครั้งที่ 1 ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตร่วมกับผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดภูเก็ต และหอการค้าประจำจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้น ในวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้องภูเก็ตแกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ เวลา 09.00-16.00 น. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเงิน และ ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพ ไม่ต้องหันไปพึ่งพาเงินนอกระบบ มีโอกาสสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เกิดการจับจ่ายใช้สอยหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับงาน Phuket  Money  Fair 2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพลิกโฉมระบบการชำระเงินของประเทศไทย “โครงการ National e-payment” ,เพื่อสร้างการรับรู้และป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ/ภัยทางการเงิน แชร์ลูกโซ่ ,เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนตามนโยบายรัฐ และ “นวัตกรรมทางการเงิน โดยใช้ QR code อีกทั้งเพื่อการรับรู้สิทธิประโยชน์ อาทิ กองทุนการออมแห่งชาติ(บำนาญภาคประชาชน) สิทธิประโยชน์ทางภาษี สิทธิประโยชน์ด้านประกันภัย

นอกจากนี้เพื่อให้บริการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารรัฐ และPico finance (หนี้นอกระบบ) การค้ำประกันสินเชื่อ ,ให้บริการสมัครใช้ Prompt Pay ตรวจเครดิตบูโร(ฟรี) และ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านการเงินการคลังที่ถูกต้อง ทั้งเรื่องหนี้นอกระบบ ,การติดตั้งเครื่อง EDC ,กองทุนการออมแห่งชาติ , สิทธิประโยชน์ทางภาษี และการสนับสนุนเงินทุนตามนโยบายรัฐบาล

ขณะที่นางลัดดา พุทธชาติ คลังจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า งานภูเก็ต money fair 2017 ครั้งที่ 1 เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนระหว่างทีม คบจ. และหอการค้าโดยการสนับสนุนของ นายนรภัทร ปลอดทอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนมาตรการการเงินการคลังทุกๆ มาตรการ มารวมไว้ในที่เดียว บูรณาการภารกิจของทุกหน่วยที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายไว้รวมกัน และประชาสัมพันธ์ให้ชาวภูเก็ตได้รับรู้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ ที่รัฐบาลทยอยออกมาตรการช่วยเหลือภาคส่วนต่างๆ

สำหรับรูปแบบการจัดงานจะแบ่งเป็น 2 โซนประกอบด้วย โซนด้านนอก จัดบูทบริการให้คำปรึกษาทั้งสินเชื่อ การค้ำประกัน หนี้นอกระบบ  สมัครพร้อมเพย์ ตรวจเครดิตบูโรฟรี โดยธนาคารภาครัฐ  ฟิโก้ไฟแนนซ์ และบริษัทเครดิตบูโรแห่งชาติ ให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีของสรรพากร และรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ โดยสำนักงานคลังจังหวัด รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนประกันภัย โดย คปภ. ความรู้เรื่องการเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้

โซนด้านใน จัดเวทีสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย จะบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพลิกโฉมระบบการชำระเงินของประเทศไทยซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญของรัฐบาล หรือ national e payment ประกอบด้วย 4 โครงการหลักได้แก่ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ e payment รวมถึงความรู้เกี่ยวกับ ภัยทางการเงินในรูปแบบต่างๆและการบรรยายให้ความรู้เรื่องคู่อย่างไรให้ได้เงินโดย บสย. และ sme bankและบรรยายรู้รอบรอบรู้เรื่องการเงินและนวัตกรรมทางการเงินไทยแลนด์ 4.0 โดย ธกส.และธนาคารออมสิน

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานภูเก็ต money fair 2017 ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้องภูเก็ตแกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ เวลา 9 นาฬิกาถึง 16.00 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้ คบจ.ได้จัดอาหารว่างและอาหารกลางวันไว้บริการสำหรับ 500 คน ทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นจับรางวัล พิเศษสุดสำหรับผู้ที่เดินทางไปถึงงานก่อนเวลา 09.00 น. 100 คนแรก และผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานด้วย QR code 200 คนแรก รับของที่ระลึกเป็นเงินขวัญถุงอีกด้วย

ขณะที่นายจรัล ส่างสาร รองประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า หอการค้าในฐานะที่ปรึกษาของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดภูเก็ต หรือ อบจ. เราได้มีการประชุมหารือร่วมกันมาโดยตลอดโครงการสารพลังประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการคลังสู่ชาวภูเก็ต หรืองาน Phuket  Money  Fair 2017 ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ดีที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นความตั้งใจของทีม คบจ.ภูเก็ต

นอกจากการร่วมจัดงานในครั้งนี้แล้ว หอการค้าจังหวัดภูเก็ต ยังมีกิจกรรมที่ทำร่วมกับธนาคารรัฐในสังกัดกระทรวงคลัง ได้แก่ “โครงการ SMEs Clinic” ร่วมกับ SME BANK เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ เปิดตัวไปแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่กำลังดำเนินธุรกิจแล้วเกิดปัญหา โดยศูนย์ฯ จะให้ความช่วยเหลือทั้งคำปรึกษาและแหล่งเงินทุนเพื่อการต่อยอดธุรกิจ โดยสมาชิกหอการค้าจังหวัดภูเก็ต จะได้สิทธิพิเศษในการอนุมัติเงินทุนที่รวดเร็วภายใน 1 สัปดาห์