จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “ภูเก็ต โฮเต็ล โมเดล” ดึงโรงแรมผิดกฎหมายในภูเก็ตเข้าสู่ระบบ

โพสเมื่อ : Tuesday, July 5th, 2016 : 8.00 am

จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “ภูเก็ต โฮเต็ล โมเดล” ดึงโรงแรมผิดกฎหมายในภูเก็ตที่มีมากกว่าหนึ่งแสนห้อง เข้าสู่ระบบ มุ่งเป้าในการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว -นำระบบรายได้เข้าสู่ภาครัฐ3b81c79d-9f1b-4a3c-9e9d-115177a2e0ba

นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงการจัดระเบียบโรงแรมในภูเก็ต เพื่อแก้ไขปัญหาสถานที่พักที่ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ว่า สำหรับปัญหาดังกล่าวเป็นประเด็นสำคัญของภูเก็ต ที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ โดยสถิติแล้ว โรงแรมที่พักในจังหวัดภูเก็ต ที่จดทะเบียนถูกต้องตาม พ.ร.บ.โรงแรม มีไม่ถึง 50,000 ห้อง แต่ข้อเท็จจริงจากการสำรวจน่าจะเกินหนึ่งแสนห้อง ซึ่งตรงส่วนนี้จะเป็นปัญหาในการปฏิบัติของภูเก็ต เพราะเนื่องจาก พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 เป็น พ.ร.บ.หลักที่กระทรวงมหาดไทยดูแล เพื่อเป็นกฎหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งจะมีการบันทึกการเข้า-ออก มีการตรวจโดยพนักงานทุกเดือน ฯลฯ แล้วก็นำระบบเรื่องรายได้เข้าสู่ภาครัฐ มากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติมีสถานที่พักที่ประกอบธุรกิจ ซึ่งขัดต่อ พ.ร.บ.โรงแรม เป็นจำนวนมาก โดยได้นำอาพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม หอพัก แมนชั่น เกสต์เฮ้าส์ บ้านเช่า อาคารพาณิชย์ ฯลฯ มาปรับปรุงดัดแปลงเป็นห้องพักและเปิดขายเป็นรายวัน เข้าข่ายเป็นโรงแรม ตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย และภาครัฐไม่สามารถควบคุมดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงb2a8052f-6bbd-4b4e-ace5-51ca3573a0b1

นายโชคดี กล่าวอีกว่า จากปริมาณโรงแรมในลักษณะดังกล่าวที่มีเป็นจำนวนมาก นั้น เราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้จบในครั้งเดียวได้ ทางจังหวัดจึงมีโครงการใหม่ที่เรียกว่า “ภูเก็ต โฮเต็ล โมเดล” ขึ้นมา เพื่อที่จะรวมโรงแรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เข้ามาสู่ระบบ โดยการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ แรก คือกลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์ดีที่สามารถเข้าสู่ระบบได้เลย เนื่องจากไม่ติดขัดเรื่องอาคาร เรื่องที่ดิน รวมทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม ส่วนกลุ่มที่สอง อาจจะต้องเป็นส่วนที่มีการปรับปรุงเล็กน้อย ส่วนกลุ่มที่สาม อาจจะไม่สามารถดำเนินการได้เลย ซึ่งคงจะไปใช้วิธีการใช้ประโยชน์อาคารในลักษณะอื่น เช่น ห้องพักรายเดือนเหล่านี้เป็นต้น ที่ไปเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว ส่วนหนึ่งที่เราพยายามทำคือ การขอผ่อนผันในกรณีที่มีระเบียบกฎหมายเป็นอุปสรรค จะขอรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ได้แก้ไขกฎหมาย เช่น ผ่อนผันให้มีการดำรงธุรกิจที่พักได้เกินกว่า 4 ห้อง เดิม 4 ห้องไม่ต้องขออนุญาต เราอาจจะผ่อนคลายให้ถึง 20 ห้อง ทั้งนี้เพื่อที่จะให้การใช้กฎหมาย พ.ร.บ.โรงแรม สามารถดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด