ชาวบ้านตื่นเต้นมาตรวจรายชื่อก่อนเปิดหีบเลือกตั้ง คุณตา อายุ 91 ปี นั่งรถเข็ญขอใช้สิทธิ์

โพสเมื่อ : Sunday, March 24th, 2019 : 9.58 am

ชาวบ้านตื่นเต้น มาตรวจรายชื่อก่อนเปิดหีบเลือกตั้ง คุณตา อายุ 91 ปี นั่งรถเข็ญขอใช้สิทธิ์ ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มทยอยเดินทางมายังหน่วยเลือกตั้ง ระบุตื้นเต้นได้ใช้สิทธิ์หลังไม่มีการเลือกตั้งมานาน

บรรยากาศก่อนเปิดหีบเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดภูเก็ต วันนี้ ( 24 มี.ค.) ในส่วนของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้เริ่มทยอยมาตรวจรายชื่อ และเข้าคิวเพี่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่เวลา 07.30 น. ซึ่งส่วนใหญ่บอกว่าตื่นเต้นที่จะได้เลือกตั้ง ส.ส. และนายกรัฐมนตรี เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งมานานแล้ว และหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะนำความสงบเข้ามาสู่บ้านเมือง และต้องการที่จะเลือกตัวแทนของประชาขนไปทำหน้าที่

สำหรับจังหวัดภูเก็ตมี ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 294,387 คน จำนวน 366 หน่วย โดยแบ่งเป็นเขตเลือกตั้ง 1 มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 144,822 คน จำนวน 172 หน่วย และ เขต 2 มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 149,565 คน จำนวน 194 หน่วย และมีหน่วยเลือกตั้งที่เป็นเกาะ 3 หน่วยเลือกตั้ง เกาะนาคา ต.ป่าคลอกเกาะโหลน ต.ราไวย์ และเกาะมาพร้าว ต.เกาะแก้ว

โดยที่หน่วยเลือกตั้ง ที่ 11 บริเวณห้างโลตัสสาขาฉลอง หมู่ 7 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต พบว่า มีคุณตาทวี ศาสนีกุล อายุ 91 ปี ข้าราชการบำนาญ ให้ลูกหลานพานั่งรถเข็ญมาตรวจรายชื่อตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้ง ซึ่งเดินทางมาถึงหน่วยเลือกตั้งเป็นคนแรก จากการสอบถาม คุณตาทวี บอกว่า ตื่นเต้นที่จะได้เลือกตั้งอีกครั้ง หลังจากที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมานานแล้ว และต้องการที่จะเลือกคนดีๆเข้าไปบริหารประเทศ ซึ่งมีคนที่จะเลือกอยู่ในใจแล้ว

ขณะที่หน่วยเลือกตั้งที่ 22 หอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต พบว่ามีประชาชนเดินทางมาตรวจสอบรายชื่อเพื่อรอใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วเช่นกัน โดยขณะนี้กำลังเดินทางมาเรื่อยๆ ขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งคอยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อให้กับผู้ที่มาข้อใช้สิทธิ์ อย่างไรก็ตามสำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ 22 หอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต เป็นหน่วยเลือกตั้งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วย

เช่นเดียวกับหน่วยเลือกตั้งอื่นๆในจังหวัดภูเก็ตที่ประชาชนเดินทางมาตรวจสอบเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่ก่อนเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง