การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานด้านแรงสูง

โพสเมื่อ : Monday, July 4th, 2016 : 6.33 pm

images.png

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต มีความจำเป็นจะต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานด้านแรงสูง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ดังนี้ วันที่ 5 ก.ค. 59 จากบริเวณหน้าโรงเรียนเทพอำนวยวิทยาไปตามแนวถนนเทพกระษัตรีด้านตะวันตก (ขาออกนอกเมือง) ซอยกาญจนาอุทิศ ซอยรัษฎารำลึก, ซอยมนูญอุทิศ ซอยลักกงษี หมู่บ้านพร้อมพันธุ์ โครงการบ้านหงษ์บุตร ถึงบริเวณหน้าสถานีควบคุมการจ่ายไฟภูเก็ต1

วันที่ 6 ก.ค. 59  จากบริเวณสี่แยก ถ. ศักดิเดชซอย 7 ไปตามแนวถนนศักดิเดช ซ. ศักดิเดช 9, ซอยหยี่เต้ง , ซอยอาจ้อ, ซอยธนิตธุรกิจ, ซอยเสาเข็ม, ซอยก้าวหน้า , ซอยรวมสิน,หมู่บ้านเนตรทิพย์, ซอยอุดมสุข, ซอยแป๊ะฮกเซ้ง ถึงบริเวณสามแยกเมืองทอง วันที่ 7 ก.ค. 59 จากบริเวณสี่แยกแถวน้ำไปตามถนนเทพกระษัตรีถึงบริเวณศูนย์รวมข่าวพรหมเทพ และจากบริเวณศูนย์รวมข่าวพรหมเทพ ไปตามแนวถนนภูเก็ต บริเวณลานนวมินทร์ ซอยตลิ่งชัน, ซอยฮับเอกถึงบริเวณสี่แยกบางเหนียว, บริเวณถนนชนะเจริญ, ซอยสุรินทร์, ซอยดิลกอุทิศ 2 บริเวณศูนย์การค้าเอ็กซ์โปร, หมู่บ้านนิมิตรบางส่วน ถึงบริเวณวงเวียนนิมิต

 

วันที่ 8 ก.ค. 59 จากบริเวณหน้าหมู่บ้านสะปำวิลเลจไปตามแนวถนนเทพกระษัตรีด้านตะวันออก (ขาเข้าเมือง) หมู่บ้านศุภาลัยลากูนสะปำถึงบริเวณหน้าโครงการโบ๊ทลากูน

วันที่ 9 ก.ค. 59  จากบริเวณสามแยกถนนอำเภอ ถนนผู้ใหญ่บ้านไปตามแนวถนนอำเภอ ซอยประกันสังคม ถ.ปะเหลียนบางส่วน ถ. นริศร จากบริเวณสี่แยกศาลาประชาคมไปตามถนนนริศร ถ. กำนัน ถ. เทศา ถึงบริเวณหน้าวัดควน ถ.ดำรงจากบริเวณหน้าสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กศน.) ไปตาม แนวถนนอำเภอ ซอยประกันสังคม ถ.ปะเหลียนบางส่วน ถ. นริศร จากบริเวณสี่แยกศาลาประชาคมไปตามถนนนริศร ถ. กำนัน ถ. เทศา ถึงบริเวณหน้าวัดควน ถ. ดำรงจากบริเวณหน้าสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กศน.) ไปตามแนวถนนดำรง บริเวณชุมชนหลังศาลากลาง ซอยโต๊ะแซ๊ะถึงบริเวณสามเยกเรือนจำจังหวัดภูเก็ต