NT จับมือ พันธมิตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ ท่าเทียบเรือวิสิษฐ์ พันวา นำเทคโนโลยีดิจิทัล นำร่องโครงการ”ท่องเที่ยวปลอดภัย” ภูเก็ต

โพสเมื่อ : Tuesday, June 7th, 2022 : 8.23 pm

NT จับมือ พันธมิตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  และ ท่าเทียบเรือวิสิษฐ์ พันวา  นำเทคโนโลยีดิจิทัล นำร่องโครงการท่องเที่ยวปลอดภัยภูเก็ต

NT ร่วมมือกับ พันธมิตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จับมือ ท่าเทียบเรือวิศิษฐ์พันวา เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการเปิดประเทศด้วยโครงการท่องเที่ยวปลอดภัยนำร่อง จังหวัดภูเก็ต ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งต่างประเทศและนักท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวทางทะเล

เมื่อเวลา 14.00 . วันนี้ (7มิ..) ที่ห้องประชุมท่าเทียบเรือวิสิษฐ์พันวา.วิชิต .เมืองภูเก็ต .ภูเก็ต นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดงาน  ระบบท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอัจฉริยะและระบบติดตามช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ำสำหรับโครงการท่องเที่ยวปลอดภัยโดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายพัฒนา สงขลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT  นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ตลอดจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายพัฒนา สงขลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT  กล่าวว่า NT และพันธมิตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับ ท่าเทียบเรือวิสิษฐ์พันวา จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินโครงการท่องเที่ยวปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาระบบท่าเทียบเรืออัจฉริยะและระบบติดตามช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวทางน้ำให้มีมาตรฐานความปลอดภัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล

โดยNT ได้เชิญผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าเยี่ยมชมระบบท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอัจฉริยะและระบบติดตามช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ำสำหรับโครงการท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับการเยี่ยมชมโครงการฯ นี้ โดยบมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ จะให้ทราบถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

นายพัฒนา มกล่าวต่ออีกว่า กิจกรรมในงานจะมีการนำเสนอโครงการท่องเที่ยวปลอดภัยและพาเดินเยี่ยมชมการสาธิตระบบท่าเทียบเรืออัจฉริยะ และระบบติดตามช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ำระบบท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอัจฉริยะ ในโครงการท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและยกระดับท่องเที่ยวทางทะเลอย่างครบวงจร สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว เป็นแพลตฟอร์มที่ประกอบด้วย 4 ระบบหลัก ดังต่อไปนี้

1.ระบบการลงทะเบียนนักท่องเที่ยว เริ่มจากซื้อตั๋ว/ทัวร์ผ่านผู้ประกอบการท่องเที่ยวทำการลงทะเบียนด้วยพาสปอร์ต/บัตรประชาชน ข้อมูลจะถูกเก็บเข้าCloud และระบบจะรายงานข้อมูลให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บข้อมูล ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย2.ระบบ CCTV และการผ่านเข้าออกที่ท่าเรือ ก่อนการเดินทางให้นำตั๋วมาผูกกับ Wristband/Token แทนบัตรผ่านเข้าออกท่าเรือ เพื่อตรวจสอบการเดินทางของนักท่องเที่ยว

มีการบันทึกข้อมูลจับภาพมุมกว้างในท่าเรือ ดูภาพรวมและบันทึกข้อมูลอ้างอิงและวิเคราะห์ 3.ระบบการติดตามเรือนักท่องเที่ยวและอุปกรณ์รับส่งสัญญาณใช้ในกรณีเกิดเหตุ เพื่อนักท่องเที่ยวสามารถใช้ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน และ 4.ระบบศูนย์ควบคุมและสั่งการ สามารถรู้ตำแหน่งและแจ้งเตือนเหตุจากจอภาพแสดงผล ทำหน้าที่ประสานงานไปยังหน่วยงานสั่งการและหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ทันท่วงที

นอกจากนี้ โครงการท่องเที่ยวปลอดภัยนี้ มีแผนจะพัฒนาแอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่พัก ร้านอาหาร และข้อมูลด้านประกันภัยแบบอัตโนมัติสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุ ให้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาจนถึงการเคลมประกันกับบริษัทประกันภัยจนครบทุกขั้นตอนให้แก่นักท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม โครงการท่องเที่ยวปลอดภัยนี้ นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจต่อนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญแล้ว ยังเป็นคุณประโยชน์ยิ่งต่อทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน