เหลืออีก 1วัน จ.ภาคเหนือตอนบน ขนสินค้าเกษตรปลอดภัย เสิร์ฟถึงมือคนภูเก็ตและนักท่องเที่ยว

โพสเมื่อ : Sunday, May 7th, 2017 : 9.58 am

เจอกัน ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย วิถีพอเพียง วิถีชุมชน” ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2560

ระหว่างวันที่ 5 -7 พ.ค.นี้ ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย วิถีพอเพียง วิถีชุมชน ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษให้ถึงมือคนภูเก็ต และนักท่องเที่ยว

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงรายกล่าวว่างาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย วิถีพอเพียง วิถีชุมชน” เป็นกิจกรรม Road Show ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่มฯกับผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่ผลิตอาหารปลอดภัยในระดับภูมิภาคและในระดับประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ แก่สินค้าด้านอาหารเกษตรปลอดภัย ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

ปัจจุบันผู้บริโภคมีความห่วงใยต่อสุขภาพมากขึ้น จะให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานระบบจัดการคุณภาพ GAP เพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐและการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 ให้สามารถเข้าสู่การพัฒนา ขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป

การจัด Road Show ในจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ กำหนดจัดแสดงในระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2560 เป็นเวลา 3 วัน ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมุ่งหวังให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการค้ากับผู้ประกอบการของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงผู้บริโภคทั่วไป ได้รับทราบและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพของกลุ่มฯ โดยสินค้าที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายในครั้งนี้ มีทั้งผลไม้สด ได้แก่ เมล่อน สตรอเบอรี่ ส้มโอ ผลิตภัณฑ์แปรรูป ได้แก่ ผลไม้อบแห้ง น้ำผลไม้ ลำไยอบแห้ง ชาสมุนไพร กาแฟ ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ข้าวอินทรีย์ น้ำพริก แคบหมู เป็นต้น ภายในงาน นอกจากจะมีการจัดแสดงสินค้าอาหารเกษตรปลอดภัยแล้ว ยังมีกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ / นิทรรศการอาหารปลอดภัย / การตรวจสอบสารเคมีในร่างกาย / กิจกรรมบันเทิงบนเวที กิจกรรมส่งเสริมการขาย และการแจกของรางวัลต่าง ๆ มากมาย

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นายฉลาด แก้วขาว มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตนายชาลี สิตบุศย์ มากล่าวต้อนรับในครั้งนี้ โดยงานจะจัดไปถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 11.00 – 22.00 น. ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จังหวัดภูเก็ตสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารเหนือและสินค้าเกษตรปลอดภัย ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง