ห้ามจอดรถตลอดแนวลานจอดรถสำนักงานเทศบาลนครภูเก็

โพสเมื่อ : Saturday, July 2nd, 2016 : 10.11 am

no-parking-sign-clip-art-5377ห้ามจอดรถตลอดแนว ในวันอาทิตย์ 3  กรกฏาคม 2559 เวลา 20.00 น. ถึง วันจันทร์  ที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 05.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ขอใช้สถานที่เพื่อใช้จัดโครงการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ในการบริหารสถานการณ์วิกฤติและการฝึกซ้อมแผนบูรณาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข และการฝึกซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัยระดับเขตสุขภาพ ที่ 11 ในวันอาทิตย์ 3 กรกฏาคม  2559 เวลา 20.00น. ถึง วันจันทร์  ที่ 4 กรกฎาคม 2559  เวลา 05.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต