รพ.สิริโรจน์จัดประชุม “MIS Inter Hospital Conference นำเสนอพัฒนาการผ่าตัดผ่านกล้องในวงการแพทย์

โพสเมื่อ : Thursday, June 22nd, 2017 : 8.00 am

รพ.สิริโรจน์จัดประชุม “MIS Inter Hospital Conference นำเสนอพัฒนาการผ่าตัดผ่านกล้องในวงการแพทย์ 

โรงพยาบาลสิริโรจน์ภูเก็ต กำหนดจัดประชุมวิชาการ “MIS Inter Hospital Conference ครั้งที่ 3” เชิญศัลยแพทย์ และ สูติ-นรีแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วภาคใต้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน พัฒนาการผ่าตัดผ่านกล้องในวงการแพทย์ 

นายแพทย์ธรณิศ ตันติพิริยะกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง (Minimally Invasive Surgery Center) โรงพยาบาลสิริโรจน์ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการ “MIS Inter Hospital Conference ครั้งที่ 3” ว่า การจัดประชุมวิชาการดังกล่าวเป็นการนำเสนอผลงานทางการแพทย์และตัวอย่างผู้ป่วยที่น่าสนใจ เพื่อให้ที่ประชุมได้ศึกษาและวิเคราะห์แก้ปัญหาร่วมกัน