เทศบาลเมืองกะทู้จัดกิจกรรมตลาดนัดสุขภาพ

โพสเมื่อ : Wednesday, April 27th, 2016 : 1.09 pm

เทศบาลเมืองกะทู้เดินหน้าพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านสุขภาพ จัดกิจกรรมตลาดนัดสุขภาพ สร้างพื้นที่การเรียนรู้และอำนวยความสะดวกด้านการบริการแก่ประชาชน

ตลาดนัดสุขภาพ-20

เทศบาลเมืองกะทู้ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของประชาชน ตามแนวทางนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกะทู้ นำโดยนายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ ทั้งในด้านการรักษา ป้องกัน พร้อมส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย รวมทั้งการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีควบคู่กันไป

ตลาดนัดสุขภาพ-05

ตลาดนัดสุขภาพ-04

กิจกรรมตลาดนัดสุขภาพ เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง สร้างพื้นที่การเรียนรู้และอำนวยความสะดวกในการบริการด้านสุขภาพสู่ประชาชน ภายในงานมีการออกบูธของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งกลุ่มต่างๆ ในชุมชน จัดให้มีบริการทั้งการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมว การจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้าราคาประหยัดจากภาคเอกชน บริการตัดผม ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ รวมทั้งแจกพันธุ์กล้าไม้ พืชผักสวนครัวให้กับประชาชนอีกด้วย

ตลาดนัดสุขภาพ-02

ตลาดนัดสุขภาพ-03

ตลาดนัดสุขภาพ-11