สุพรีม ไอเลสิค จัดโปรแรงรับหน้าฝน เฉพาะลูกค้าสาขาภูเก็ตเท่านั้น

โพสเมื่อ : Thursday, June 8th, 2017 : 5.55 pm

สุพรีม ไอเลสิคจัดโปรแรงแห่งปีสำหรับลูกค้าทำเลสิคด้วยโปรแกรม Advanced Custom Vue LASIK สุดยอดนวัตกรรมแก้ไขสายตาด้วยวิธีเลสิค แบบเฉพาะบุคคล พร้อมรับบริการ

1. ตรวจสภาพตาโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อทำการประเมินสายตาของผู้มารับบริการ ว่าเหมาะสมที่จะทำเลสิคได้หรือไม่

2. วิเคราะห์ค่าสายตา ด้วยเครื่องมือวัดค่าสายตาต่างๆ สำหรับผู้ทำเลสิค

3. วิเคราะห์พื้นผิวกระจกตา ด้วยเครื่อง Wavescan 3D Mapping เพื่อวัดค่าสายตาที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล โดยนำค่าที่ได้ไปทำการแก้ไขด้วยเครื่องเลเซอร์ต่อไป

4. เข้ารักษาสายตาด้วยวิธี Advanced Custom Vue LASIK

โปรแกรม Advanced Custom Vue LASIK ราคา 39,900 บาท สำหรับผู้ลงทะเบียน 30 ท่านแรก เฉพาะที่สาขาภูเก็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2560

เงื่อนไข

1. ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษโปรแกรมปรับแก้ไขสายตาด้วยวิธี Advanced Custom Vue LASIK ราคา 39,900 บาท จากราคาปกติ 50,000 บาท สำหรับผู้ลงทะเบียน 30 ท่านแรกเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2560

2. โปรแกรมแก้ไขสายตาด้วยวิธี Advanced Custom Vue LASIK เป็นการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยเทคนิค “LASIK”จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการแยกชั้นกระจกตาด้วยใบมีด (Microkeratome) แล้วปรับความโค้งกระจกตาด้วย Multi 7 Laser ที่ให้ผลลัพธ์แบบ Custom-Designed ออกแบบมาเฉพาะดวงตาของแต่ละบุคคล จึงมีความแม่นยำสูงให้เหมาะสมกับดวงตาของแต่ละบุคคล ผู้ที่จะรับการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวได้นั้น จะต้องมีผลการตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียดจากจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คลินิค สุพรีม ไอเลสิค ว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมในการรักษาแก้ไขสายตาด้วยวิธี Advanced Custom Vue LASIK ได้เท่านั้น

3. ขอสงวนสิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ที่มีผลการตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียดจากจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คลินิค สุพรีม ไอเลสิค ว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมในการรักษาแก้ไขสายตาด้วยวิธี Advanced Custom Vue LASIK ได้เท่านั้น

4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้กับบุคคลอื่นไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5. โปรแกรมแก้ไขสายตาด้วยวิธี Advanced Custom Vue LASIK ราคา 39,900 บาท สำหรับการรักษาสายตา 2 ข้างในวันเดียวกันเท่านั้น

6. อัตราค่ารักษาโปรแกรมแก้ไขสายตาด้วยวิธี Advanced Custom Vue LASIK ราคา 39,900 บาท รวมถึงการบริการติดตามผลการรักษาหลังผ่าตัด 1 วัน, 1 สัปดาห์, 1 เดือน, 3 เดือน และ 1 ปี และรวมค่ายาและเวชภัณฑ์ในวันผ่าตัดจำนวน 1 ชุด

7. สิทธิพิเศษนี้ ไม่รวม ค่าตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียด ราคา 1,500 บาท

8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดพิเศษอื่นๆ ได้

9. เงื่อนไขและอัตราค่ารักษาและบริการ เป็นไปตามที่คลินิกกำหนด สุพรีม ไอเลสิค คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจักษุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ค่ายาและเวชภัณฑ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. สามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ได้ที่เฉพาะ สาขา ภูเก็ต เท่านั้น เพื่อความสะดวกในการรับบริการ กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ โทร 076-510-436-7, 093-328-7487 (สาขา ภูเก็ต)