สมาคมกอล์ฟภูเก็ตจัดแข่งขัน “กอล์ฟ President Cup ครั้งที่ 44” ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ

โพสเมื่อ : Tuesday, February 25th, 2020 : 9.14 pm

สมาคมกอล์ฟภูเก็ตแถลงข่าวจัดการแข่งขัน “กอล์ฟ President Cup ครั้งที่ 44” ชิงถ้วยพระราชทาน นำรายได้ช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสในจังหวัดภูเก็ตผ่าน “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สนามกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ได้มีแถลงข่าวการจัดแข่งขันกอล์ฟ President Cup ครั้งที่ 44 โดยสมาคมกอล์ฟภูเก็ต กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ สนามกอล์ฟภูเก็ต คันทรี คลับ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสัมพันธ์ แสงสุวรรณ นายกสมาคมกอล์ฟภูเก็ต นายสัจจพล ทองสม เลขานุการสมาคมกอล์ฟภูเก็ต และกรรมการสมาคมฯ พร้อมด้วยนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต นายชาญวุฒิ หงษ์หยก ผู้จัดการทั่วไป สนามกอล์ฟ ภูเก็ตคันทรีคลับ ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

การจัดแข่งขันกอล์ฟ President Cup ครั้งที่ 44 เป็นการจัดกิจกรรมการแข่งขันประจำปีที่สำคัญและใหญ่ที่สุดของสมาคมกอล์ฟภูเก็ต โดยเฉพาะในปีนี้ทางสมาคมฯ ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 6 ถ้วยรางวัล ดังนี้ รางวัลทีมชนะเลิศ 1 รางวัล , รางวัลชนะเลิศ Overall Low Gross 1 รางวัล , รางวัลชนะเลิศ Overall Low Net 1 รางวัล ,รางวัลชนะเลิศ Flight A 1 รางวัล ,รางวัลชนะเลิศ Flight B 1 รางวัล และรางวัลชนะเลิศ Flight C 1 รางวัล

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬากอล์ฟและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายโดยทั่วไป และยังจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกอล์ฟ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ที่มาร่วมกิจกรรมการแข่งขัน เพื่อหารายได้เหลือจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว นำไปดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในนามสมาคมกอล์ฟภูเก็ต และรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วมอบให้กับ ” กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ”

ประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภททีม มี 3 รางวัล 1.รางวัลทีมชนะเลิศ 1 รางวัล (ถ้วยรางวัลพระราชทาน) 2.รางวัลที่มรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล และ 3.รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล , ประเภทบุคคล มี 8 รางวัล 1.รางวัลชนะเลิศ Overall Low Gross 1 รางวัล (ถ้วยรางวัลพระราชทาน) 2.รางวัลชนะเลิศ Overall Low Net 1 รางวัล (ถ้วยรางวัลพระราชทาน) 3.รางวัลชนะเลิศ Flight A 1 รางวัล (ถ้วยรางวัลพระราชทาน) 4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 Flight A 1 รางวัล 5.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 Flight A 1 รางวัล 6.รางวัลชนะเลิศ Flight B 1 รางวัล (ถ้วยรางวัลพระราชทาน) 7.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 Flight B 1 รางวัล 8.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 Flight B 1 รางวัล 9.รางวัลชนะเลิศ Flight C 1 รางวัล (ถ้วยรางวัลพระราชทาน) 10.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 Flight C 1 รางวัล 11.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 Flight C 1 รางวัล รูปแบบการแข่งขันและวิธีการคิดคะแนนการแข่งขัน ประเภทบุคคล 163 คน กำหนดให้ใช้วิธีคิดคะแนนแบบ 36 System เพื่อคำนวณหาแต้มต่อเพื่อใช้ในการแบ่ง Flight และกำหนดให้ใช้วิธีคะแนนแบบ Stable ford คะแนนรวมมากที่สุดเป็นผู้ชนะของแต่ละ Flight ตามลำดับ , ประเภททีม จำนวนผู้เล่นทีมละ 5 คน กำหนดให้ใช้ Net score ของผู้เล่นในทีมทั้งหมดรวมกันดีที่สุดเป็นทีมชนะตามลำดับ