‘FN’ โรดโชว์ ภูเก็ต นักลงทุนเข้าร่วมฟังข้อมูลคึกคัก

โพสเมื่อ : Saturday, October 1st, 2016 : 12.57 pm

‘‘เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท’’ เดินสายนำเสนอข้อมูลบริษัทแก่นักลงทุนที่ภูเก็ต นักลงทุนให้การตอบรับดี เข้าร่วมฟังข้อมูลคึกคัก

DSCF5377นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN เปิดเผยว่า ผู้บริหารของ FN ที่ปรึกษาทางการเงิน และแกนนำในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ได้เดินสายนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน หรือโรดโชว์ และแนะนำรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของเอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลทให้แก่นักลงทุนในจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน มีนักลงทุนสนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลอย่างล้นหลาม
การนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอข้อมูลทั่วไป ลักษณะการประกอบธุรกิจรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดย FN มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 500 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 375 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 750 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้เพื่อจะนำเงินไปใช้ในการขยายเอ๊าท์เลทรวม 4 สาขาในปี 2561 และปรับปรุง 7 สาขาเดิมที่มีอยู่
“การเดินสายโรดโชว์ในครั้งนี้ ก็เพื่อให้นักลงทุนในจังหวัดภูเก็ตมีความเข้าใจในตัวธุรกิจของ FN รวมถึงรับทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน รายได้ และความสามารถในการทำกำไร เพื่อให้นักลงทุนได้เห็นถึงข้อเท็จจริง รวมถึงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการเติบโตของ FN ในอนาคต ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี” นายสมศักดิ์กล่าว

DSCF5393
นายปรีชา ส่งวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN กล่าวว่า บริษัทดำเนินธุรกิจศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าประเภท “เอ๊าท์เลท” ภายใต้ชื่อ “เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท“ ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ประเภทเสื้อผ้า เครื่องนอน เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ภายในบ้าน ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท และตราสินค้าอื่นๆ ที่เป็น International Brand เป็นส่วนใหญ่ โดยปัจจุบันบริษัทมีเอ๊าท์เลททั้งสิ้น 7 สาขา ได้แก่ เพชรบุรี กาญจนบุรี พัทยา ปากช่อง สิงห์บุรี หัวหิน และสาขาศรีราชา นอกจากนี้บริษัทมีบริษัทย่อย 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เซฟ นาว จำกัด (SN) ซึ่งปัจจุบันมีร้าน SAVE NOW หนึ่งแห่งที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
“เราตั้งใจที่จะนำธุรกิจสู่มาตรฐานสากล เราต้องการสร้างความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้ทุกเพศทุกวัย ซึ่งบริษัทเสาะหา และคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์เฉพาะจากทั่วโลก เพื่อนำมาวางจำหน่ายเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า” นายปรีชากล่าว

DSCF5383
นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN กล่าวว่า บริษัทฯมีแผนที่จะใช้เงินจากการระดมทุนในการเปิดสาขาเพิ่ม 4 สาขา โดย 1 ใน 4 สาขา ได้แก่ สาขาอยุธยา ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ซึ่งบริษัทใช้แหล่งเงินจากกระแสเงินสดภายในกิจการเป็นหลัก สำหรับอีก 3 สาขา ที่เหลือมีแผนจะเปิดภายในปี 2561 คาดว่าจะใช้งบลงทุนต่อสาขาประมาณ 120 ล้านบาท รวมถึงปรับปรุง 7 สาขาเดิม
“บริษัทฯมีความพร้อมในการที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการเดินสายโรดโชว์ในครั้งนี้ ก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของบริษัทฯ และการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้นักลงทุนได้ทำความเข้าใจ และใช้ข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณามากยิ่งขึ้น ซึ่งหวังว่าบริษัทฯ จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน” นายเบญจ์เยี่ยมกล่าวDSCF5407
ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในปี 2558 บริษัทฯมีรายได้จากการจำหน่ายเท่ากับ 1,102.20 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 146.43 ล้านบาท ในขณะที่ผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2559 บริษัทฯมีรายได้จากการจำหน่ายเท่ากับ 525.79 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 68.95 ล้านบาท