ททท.ภูเก็ตจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวชุมชน

โพสเมื่อ : Tuesday, September 20th, 2016 : 7.23 am

ททท.ภูเก็ต จัดงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้ชื่อ “ภูเก็ต บ้านบ้าน Experience the Locals Trade Meet & Seminar” นำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวร่วมสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต1474306199626.jpeg

เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้( 19 ก.ย.) ที่โรงแรมโนโวเทลโภคีธารา อ.เมือง จ.ภูเก็ต นางสาวอโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต เป็นประธานเปิดเวทีสัมมนา  และงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้ชื่อ “ภูเก็ต บ้านบ้าน Experience the Locals Trade Meet & Seminar” ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2559 มีกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจทางการท่องเที่ยว และกลุ่มผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวชุมชน ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

น.ส.อโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า แนวโน้มการท่องเที่ยวของคนยุคใหม่มีความใส่ใจกับรายละเอียดของการเดินทางมากขึ้น ไม่เพียงแค่แวะชม แวะดู แต่ต้องการจะสัมผัสหรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ลึกซึ้ง การท่องเที่ยวโดยชุมชน(Community-based Tourism) จึงเป็นคำตอบสำหรับคนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี นอกจากการได้มีส่วนร่วมและเรียนรู้วิถีชีวิตอย่างแท้จริงของคนในท้องถิ่นที่ได้ไปท่องเที่ยวแล้ว ยังได้มีส่วนในการทำกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้ยั่งยืน ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต มีการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งสามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะสมที่จะนำเสนอให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น นอกจากการท่องเที่ยวกระแสหลักในพื้นที่ และเป็นการกระจายนักท่องเที่ยวและรายได้ให้ถึงชุมชนมากขึ้นในอนาคต

โดยชุมชนทางการท่องเที่ยวใน จ.ภูเก็ต นั้น จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนของตนเองเป็นที่รู้จัก น่าสนใจและมีการจัดการ การท่องเที่ยว ได้อย่างเหมาะสม ไม่ทำลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของตน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้เกิดการขายได้จริงของชุมชนทางการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้แก่ บริษัทนำเที่ยว เอเย่นต์ทัวร์ มัคคุเทศก์ และโรงแรม จำเป็นต้องรู้จักชุมชนด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น เพื่อเป็นการส่วนหนึ่งในการสื่อสารข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนจัดเป็นโปรแกรมนำเที่ยวเสนอขายกับนักท่องเที่ยวได้ในโอกาสต่อไป1474306195940.jpeg

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต จึงได้จัดเวทีสัมมนา และงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวชุมชน ขึ้นภายใต้ชื่อ “ภูเก็ต บ้านบ้าน Experience the Locals Trade Meet & Seminar” ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย.59 โดยวันที่ 19 ก.ย. เป็นการจัดเสวนา โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจทางการท่องเที่ยวได้รับรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนใน จ.ภูเก็ต ,ชุมชนทางการท่องเที่ยวของ จ.ภูเก็ต จำนวน 10 ชุมชน แนะนำข้อมูลสรุปของแต่ละชุมชน และกิจกรรม Trade Meet ระหว่างภาคเอกชนและชุมชนทางการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต ส่วนในวันที่ 20 ก.ย. จะนำผู้ประกอบการจากภาคเอกชนลงพื้นที่สำรวจชุมชนทางการท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็น 2 เส้นทางตามความสมัครใจ ได้แก่ ชุมชนบ้านป่าคลอก และชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย

อย่างไรก็ตาม ทาง ททท.สำนักงานภูเก็ต คาดหวังการการจัดกิจกรรมดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ บริษัทนำเที่ยว(DMC) เอเย่นต์ทัวร์ มัคคุเทศก์ โรงแรม ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยชุมชน ใน จ.ภูเก็ต เพื่อให้เกิดการต่อยอดในการขายได้จริงของการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน จ.ภูเก็ต หรือนำไปบรรจุในโปรแกรมการท่องเที่ยวของบริษัทนำเที่ยว(DMC) ต่อไป และเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนด้านการท่องเที่ยวใน จ.ภูเก็ต กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวใน จ.ภูเก็ต ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น