Email Marketing อย่างไร ให้ Success

โพสเมื่อ : Friday, December 23rd, 2016 : 1.24 pm

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาภูเก็ต ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาด และการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณกวิตา ชื่นใจ จากบริษัท TARAD.com  บรรยายเรื่องสร้าง Email Marketing อย่างไร ให้ Success ณ สำนักงาน SIPA สะพานหิน ภูเก็ต