โรงแรมดุสิต ธานี ลากูน่า ภูเก็ต ยิ้มปลื้มโชว์ใบประกาศนียบัตรระบบการจัดการ คุณภาพมาตรฐานสากล IS0 9001:2015

โพสเมื่อ : Monday, March 6th, 2017 : 11.19 pm

คุณประชุม ตันติประเสริฐสุข, รองประธานกรรมการฝ่ายการขายของดุสิต อินเตอร์เนชันแนล พร้อมด้วยคุณเบนจามิน พิเรอรา, รองผู้จัดการทั่วไป และทีมผู้บริหารของโรงแรมดุสิต ธานี ลากูน่า ภูเก็ต ปลื้ม โชว์ใบประกาศนียบัตรมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานสากล IS0 9001:2015 ที่ส่งมาถึงโรงแรมแบบสดๆร้อน โดยประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงแรมดุสิต ธานี ลากูน่า ภูเก็ต ได้ผ่านการพิจารณาและยอมรับในระดับสากล ว่าเป็นโรงแรมที่มีมาตรฐานในการจัดการบริการอย่างมีคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมไปถึงการให้บริการในด้านห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงกิจกรรมสันทนาการ และใบประกาศนียบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จนถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562