เทศบาลนครภูเก็ต ขอเชิญร่วมบริจาคเครื่องมือ – อุปกรณ์ทางการแพทย์

โพสเมื่อ : Friday, June 3rd, 2016 : 6.27 pm

เทศบาลนครภูเก็ต ขอเชิญร่วมบริจาคเครื่องมือ – อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิการที่ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต บริจาคได้ที่กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐๗๖-๒๑๖๙๒๙ – ๓๐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับผู้ป่วยที่มีเครื่องมือ – อุปกรณ์ทางการแพทย์ และในปัจจุบันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แล้ว ก็สามารถนำมาบริจาคได้ เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยต่อไป1464953014516.jpg