นักกีฬาชมรมกีฬาลีลาศจังหวัดภูเก็ตคว้าถ้วยพระราชทาน 2 รางวัล

โพสเมื่อ : Friday, May 13th, 2016 : 2.44 pm

IMG_1301

คุณสมบูรณ์  วรพิทยาภรณ์  คุณวิลาวัณย์  ทรงยศ  คุณวีรศักดิ์  ยอแสงรัตน์  และคุณอารีย์ฎา  อาจนาเสียว ตัวแทนชมรมกีฬาลีลาศจังหวัดภูเก็ตเข้าแข่งขันลีลาศชิงถ้วยพระราชทาน 5 พระองค์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559  ที่ผ่านมา  ณ  จังหวัดขอนแก่น โดย คุณสมบูรณ์  วรพิทยาภรณ์  คู่  คุณวิลาวัณย์  ทรงยศ  ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน  2 รางวัล, 2 เหรียญทอง, 2 เหรียญเงิน,1 เหรียญทองแดง  และ คุณวีรศักดิ์  ยอแสงรัตน์  คู่   คุณอารีย์ฎา  อาจนาเสียว  4  เหรียญทองแดง พร้อมร่วมถ่ายภาพกับ   ร้อยโทภูมิศักดิ์  หงษ์หยก  ประธานและสมาชิกชมรมกีฬาลีลาศจังหวัดภูเก็ต