โรงแรมถาวรบีชวิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา จับมือกรมทรัพย์ฯ ปั้น โครงการอนุรักษ์ปะการัง หาดนาคาเล

โพสเมื่อ : Wednesday, January 3rd, 2018 : 11.57 pm

เมื่อเร็วๆนี้ โรงแรมถาวรบีชวิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมกับส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังหาดนาคาเล โดยมี คุณเจริญ ถาวรว่องวงศ์ – Group Managing Director, คุณเลิศ ถาวรว่องวงศ์ – Corporate Executive Director, คุณเพชร ถาวรว่องวงศ์ – Director or E-commerce and Revenue, นายไพทูล แพนชัยภูมิ – ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เกียรติในการเปิดและกล่าถึงหลักการและเหตุผลของกิจกรรมในครั้งนี้

จากการสำรวจความสมบูรณ์ของหาดรอบๆภูเก็ตนั้น พบว่า แนวปะการังรอบภูเก็ตถูกทำลายไปมาก ทั้งจากการทับถมของตะกอนจากการก่อสร้าง, การรุกรานของนักท่องเที่ยว และจากการทำประมงแบบอวนลาก บริเวณพื้นที่หาดนาคาเลยังมีแนวปะการังที่สมบูรณ์และยังไม่ถูกทำลายเพียง 30% ของพื้นที่ จึงเกิด โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังหาดนาคาเลขึ้นเพื่อริเริ่มในการอนุรักษ์แนวปะการังที่มีอยู่ และฟื้นฟูในส่วนที่ถูกทำลายไปแล้ว โดยกิจกรรมครั้งแรกที่ทางโรงแรมได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น เป็นกิจกรรมที่รวบรวมอาสาสมัครมาเพื่อทำการเก็บขยะทะเล ปลาดาวหนาม และปลูกปะการังเพิ่มเติมตามแนวปะการังเดิม โดยมีคุณเลิศ ถาวรว่องวงศ์, คุณเพชร ถาวรว่องวงศ์ และกลุ่มอาสาสมัครได้ร่วมดำน้ำปลูกปะการังในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย