ประกาศแจ้งยกเลิกการจัดงาน “การแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา ประจำปี 2559”

โพสเมื่อ : Friday, October 21st, 2016 : 4.57 pm

images-1.pngด้วยขณะนี้ประเทศไทยได้เผชิญความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ นำความเศร้าโศกเสียใจแก่คนในชาติอย่างหาที่เปรียบมิได้ กลุ่มลากูน่าภูเก็ตและคณะผู้จัดการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาจึงได้พิจารณายกเลิกการจัดการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา ประจำปี 2559 ซึ่งเดิมได้กำหนดวันแข่งขันไว้ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559

การตัดสินใจครั้งนี้เป็นไปเพื่อแสดงความเคารพแก่ความโศกเศร้าเสียใจของประชาชนชาวไทยต่อความสูญเสียครั้งนี้ กอปรกับการพิจารณาความเหมาะสมของวันที่กำหนดจัดงานซึ่งยังอยู่ในช่วงต้นของระยะเวลา 100 วัน ตามกำหนดไว้ทุกข์ถึงวันที่ 21 มกราคม 2560

สำหรับผู้ที่ได้ลงสมัครแข่งขันไว้แล้ว สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนได้เต็มจำนวน หรือเลือกโอนค่าสมัครในปีนี้ไปใช้ในการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา ประจำปี 2560 แทนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของนักกีฬาแต่ละท่าน ได้โปรดแจ้งความจำนงมายังผู้จัดฯ โดยจะใช้เวลาประมาณ 30-45 วันหลังรับแจ้ง เพื่อดำเนินการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตของผู้สมัครแต่ละท่าน สำหรับกำหนดวันแข่งขันประจำปี 2560 นั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในต้นปีหน้า

คณะผู้จัดการแข่งขันฯ ขอขอบพระคุณนักกีฬาทุกท่านที่ได้กรุณาลงสมัครแข่งขันรายการลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาประจำปี 2559 และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โปรดติดต่อขอรับเงินคืนหรือโอนค่าสมัครไปใช้ในปีหน้า ผ่านช่องทางต่อไปนี้

อีเมล์ info@lagunaphukettri.com หรือ info@gotorace.com

โทรศัพท์ +66 2236 2931-2

เว็บไซต์ www.lagunaphukettri.com