ศูนย์การค้าจังซีลอน ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาคโลหิต

โพสเมื่อ : Monday, July 4th, 2016 : 10.33 pm

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อจัดหาโลหิตไว้สำรองจ่ายให้แก่ผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.00 น. ณ ชั้น G โซนภูเก็ตสแควร์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.076-600-111

 Photo