เจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต จัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน Big Cleaning Day และตรวจสอบความปลอดภัยท่าเรือ-โป๊ะท่าเรือโดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่

โพสเมื่อ : Thursday, December 29th, 2016 : 4.20 pm

เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (29 ธ.ค.) ที่ท่าเรือรัษฎา ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายสุรัฐ ศิริไสยาสน์ เจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน Big Cleaning Day และตรวจสอบความปลอดภัยท่าเรือ-โป๊ะท่าเรือโดยสาร โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต ผู้ประกอบการในท่าเรือรัษฎา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณท่าเรือ สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว142729นายสุรัฐ ศิริไสยาสน์ เจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต กล่าวว่า โครงการกิจกรรมของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน Big Cleaning Day และตรวจสอบความปลอดภัยท่าเรือ-โป๊ะท่าเรือโดยสารนั้น เป็นนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ต้องการให้ท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวต่างๆ สะอาด สวยงาม และมีความปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ ทางเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต จึงได้ดำเนินการทำความสะอาดขึ้นในวันนี้ โดยเริ่มต้นจากท่าเรือรัษฎา ซึ่งเป็นท่าเรือท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน และเป็นท่าเรือที่ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ทางเจ้าท่าฯจะเข้ามาสำรวจว่ามีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขบ้าง เพื่อเสนอไปยังอบจ.ภูเก็ต ในการเข้ามาดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย142730

ส่วนเรื่องของความปลอดภัยนั้น ทางเจ้าท่ามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้ง 13 ท่า ที่นักท่องเที่ยวใช้บริการจำนวนมากทั้ง 13 ท่า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยแต่ละท่าเรือนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจท่าประจำ เพื่อตรวจสอบเรือทุกลำก่อนออกจากท่าฯ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดunnamed-2

นายสุรัฐ กล่าวเพิ่มว่า สำหรับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ ทางเจ้าท่าได้มีการตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำเทศกาลปีใหม่ ขึ้นที่ท่าเรืออ่าวฉลองและท่าเรือรัษฎา เนื่องจากในช่วงดังกล่าวจะมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการมากกว่าวันปกติ142728