บางกอกแอร์เวย์สเปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารระหว่างประเทศแห่งใหม่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โพสเมื่อ : Friday, December 29th, 2017 : 12.16 am

บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศแห่งใหม่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อรองรับเทศกาลท่องเที่ยวปลายปี โดยห้องรับรองผู้โดยสารระหว่างประเทศแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 ของอาคารผู้โดยสาร Concourse D ตรงข้ามกับประตูขึ้นเครื่องหมายเลข D7 ซึ่งผู้โดยสารของสายการบินฯ สามารถเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

ห้องรับรองผู้โดยสารแห่งใหม่นี้ถูกตกแต่งอย่างสวยงามและมีเอกลักษณ์ซึ่งสะท้อนความเป็น “บูทีค” ของสายการบินฯ ได้อย่างลงตัว ห้องรับรองผู้โดยสารดังกล่าวมีขนาด 450 ตารางเมตร แบ่งเป็น บูทีคเลาจน์ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 120 ท่าน และ บลูริบบ้อนคลับเลาจน์ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 50 ท่าน 

ห้องรับรองผู้โดยสารระหว่างประเทศแห่งใหม่เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 04.30 – 22.00น. ซึ่งผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.bangkokair.com หรือที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทร.1771 ตลอด 24 ชั่วโมง