ประมูลเลขทะเบียนรถสวยที่ภูเก็ตมั่นใจทำรายได้เพียบ

โพสเมื่อ : Saturday, March 30th, 2019 : 2.02 pm

ขนส่งภูเก็ต จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร “กอ” ก้าวหน้า ร่ำรวย อำนวย โชคลาภ มั่นใจนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนไม่ต่ำกว่าปีที่แล้ว เผย14 ครั้ง มีรายได้กว่า 280 ล้านบาท

วันนี้ ( 30 มี.ค.) ที่โรงแรมภูเก็ตเมโทรโพล อ. เมือง จ.ภูเก็ต นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่15 หมวดอักษร กอ. “ก้าวหน้า ร่ำรวย อำนวย โชคลาภ” จำนวน 301 เลขหมาย โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ขนส่ง และผู้เข้าร่วมประมูล เข้าร่วม

นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มาแล้ว 14 ครั้ง มีรายได้เข้ากองทุนจำนวนกว่า 280 ล้านบาท สำหรับการประมูลครั้งนี้เป็นครั้งที่ 15 หมวดอักษร “กอ” จะเป็นครั้งที่ 16 เมื่อนับรวมกับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถบรรทุกจำนวน 1 ครั้ง ในหมวดอักษร “บบ” การประมูลใช้วิธีเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม้) และมีผู้แสดงความประสงค์เข้าร่วมและลงทะเบียนล่วงหน้า 349 ราย

นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าอุบัติเหตุบนถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนที่ประสบภัย ส่งผลให้ประเทศชาติได้รับความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก ในปี 2558 องค์การอนามัยโลกได้รายงานสถานะความปลอดภัยทางถนนของโลกว่า ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวน 24,237 คนมีอัตราการเสียชีวิต 36.2 คนต่อประชากร 100,000 คน ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศลิเบีย ต่อมาในปีพ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวน 22,491 คนมีอัตราการเสียชีวิต 32.7 คนต่อประชากร 100,000 คน ซึ่งสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก

กรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดังกล่าว จึงได้เสนอแก้ไขกฎหมายให้สามารถนำหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนออกประมูลเป็นการทั่วไปตั้งแต่ปี 2546 เพื่อนำรายได้จากการประมูลทั้งหมดเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยให้ประชาชนได้มีโอกาสในการเป็นเจ้าของทะเบียนรถเลขสวยตามที่ตนเองต้องการจากการประมูลแข่งขัน

โดยที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น ปีใหม่สงกรานต์ โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการระบบเดินรถด้วย GPS โครงการศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ (VICC) โครงการบูรณาการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยร่วมกับอาชีวะอาสา การจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็ว เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ เป็นต้น

 

นอกจากนี้ผู้ที่ประมูลจะได้มีโอกาสทำบุญทำกุศลเนื่องจากรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือให้กับผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้ถนน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเอง มีอาชีพการงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตอีกทางหนึ่งด้วย

กรมการขนส่งทางบกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงจะได้มีโอกาสเป็นเจ้าของทะเบียนรถที่ต้องการ อีกทั้งได้สร้างกุศลและคุณประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน