ธปท.แจง ATM/Debit Chip Card

โพสเมื่อ : Thursday, May 19th, 2016 : 7.40 pm

images-2.jpeg

ธปท.ขอชี้แจงเรื่องบัตร ATM/Debit Chip Card ดังนี้

1. ตั้งแต่ 16 พ.ค. 59 เป็นต้นไป บัตรที่ออกใหม่จะเป็น Chip Card ซึ่งปลอดภัยกว่าเดิม

2. บัตรแถบแม่เหล็กเดิม ยังใช้ได้ตามปกติถึง 31 ธ.ค. 62 ซึ่ง ธพ.จะทยอยเปลี่ยนเป็น Chip Card ให้เมื่อบัตรเดิมหมดอายุ

3. หากต้องการเปลี่ยนบัตรเดิมเป็น Chip Card ให้ติดต่อได้ที่ ธพ.ผู้ออกบัตร แต่อาจมีค่าใช้จ่ายตามที่ ธพ.กำหนด ซึ่งบางแห่งอาจยกเว้นค่าใช้จ่ายเปลี่ยนบัตรให้เป็นการชั่วคราว

4. บัตร Chip ใช้ได้กับตู้ ATM ธนาคารเดียวกันได้ตามปกติทุกตู้  แต่ช่วงแรกอาจมีตู้ ATM บางตู้ยังไม่พร้อมรองรับการใช้ Chip Card ต่างธนาคารบ้าง ซึ่งจะมีข้อความแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ณ ตู้ ATM ที่ยังอยู่ระหว่างปรับปรุง

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการควรสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขจาก ธพ.ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ ซึ่งสอบถามข้อมูลได้ที่ ธพ.โดยตรง หรือเรียกดูค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบทุก ธพ.ได้ที่ www.bot.or.th

หากมีข้อสงสัยให้สอบถามไปยัง Call Center ของ ธพ.แต่ละแห่งได้โดยตรง หรือที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. โทร. 1213