พนักงานและลูกจ้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

โพสเมื่อ : Thursday, May 19th, 2016 : 7.00 pm

 

img_4665.jpg

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นางกัลยรัตน์  สุทธิพัฒนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นผู้แทน ท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางขนุน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต