ท่าอากาศยานภูเก็ต มอบเงินสนับสนุนจัดงาน วันอีดิลฟิดรี มัสยิดอัลอิศละฮ์

โพสเมื่อ : Wednesday, July 6th, 2016 : 12.32 pm

วันที่ กรกฎาคม 2559 นายสมศักดิ์  ภักดีรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นผู้แทน ท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต มอบเงินจำนวน 5,000.- บาท ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันอีดิลฟิตรีของมัสยิดอัลอิศ

ละฮ์ บ้านคอเอน ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

img_2058.jpg

img_2048.jpg