AOT มอบโล่รางวัล “บุคคลผู้ทำประโยชน์ ให้แก่ ทอท. ดีเด่น” แด่นายกฯ เรวัต อารีรอบ

โพสเมื่อ : Saturday, July 2nd, 2022 : 9.23 am

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565  นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์ เป็นหน่วยงานอุทิศตนให้กับงาน ด้วยอุดมการณ์อันเป็นประโยชน์แก่ท่าอากาศยานภูเก็ต และหน่วยงานใกล้เคียง ในงานครบรอบ 43 ปี ของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งไช้ชื่อย่อ ทอท. (Airports of Thailand Public Company Limited) ณ ห้องประชุมใหญ่ ทอท. (Auditorium) อาคารสำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยานไทย ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
โดยที่ผ่านมา นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันเชื้อโควิค-19 ให้กับทางท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต รวมไปถึงประชาชนภายในจังหวัด นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนชุดตรวจ ATK ชุด PPE ให้แก่เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ตมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่และน้ำยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในอาคารผู้โดยสาร อาคาร X Terminal อาคารดับเพลิงและกู้ภัย อาคารจอดรถ อาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต และหน่วยงานภายในท่าอากาศยานภูเก็ต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นบุคคลเบื้องหลังและเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ผู้มาใช้บริการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต