“สถิรพงศ์ ณ ตะกั่วทุ่ง” นั่งตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตอีกสมัย

โพสเมื่อ : Friday, July 29th, 2016 : 7.30 pm

191902

“สถิรพงศ์ ณ ตะกั่วทุ่ง” นั่งตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตอีกสมัย หลังมีการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการวันนี้ ( 29 ก.ค.) ที่โรงแรมภูเก็ตเมอรฺ์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

121574

วันนี้ ( 29 ก.ค.) ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน นายสถิรพงศ์ ณ ตะกั่วทุ่ง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 โดยมีวาระที่น่าสนใจ ตือ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ประจำปี 2559-2560 แทนชุดเก่าที่หมดวาระลง โดยมี ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการเลือกตั้งในครั้งนี้ ซึ่งมีนายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการททท.ภูเก็ต และ นายนิมิต ฆังคะจิตรตั้งหัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นกรรมการในการเลือกตั้ง  ผลการเลือกตั้งในส่วนของคณะกรรมการบริหารจำนวน 11  11 ท่านได้แก่

 

1. นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม  2. นายสรายุทธ มัลลัม 3. นางรัตนดา ชูบาล 4. นายแพทย์จิระชัย อมรไพโรจน์ 5. นางอัฏฐ์ธณณ หวงธนะภัณฑ์ 6. นายวิชาญ แสวงวงศ์ 7. นายสุกฤษ โกยอัครเดช 8. พนัชกร ใจเย็น 9. นางสาวสุพัตรา จารุอริยานนท์                          10. นายรังสิมันต์ กิ่งแก้ว 11. นายสถิรพงศ์ ณ ตะกั่วทุ่ง จากนั้นคณะกรรมการทั้ง 11 ทตน ได้ลงมติเลือกนายสถิรพงศ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เป็นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตอีกสมัย ในปีการบริหาร 2559-2560

121576
หลังจากนั้น เป็นการเสวนาในหัวข้อเรื่องทัศนวิสัยท่องเที่ยว 2017 ในกรอบ AEC ซึ่งเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กัปตันพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คุณศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคุณสถิรพงศ์ ณ ตะกั่วทุ่ง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยมีคุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม อุปนายกฝ่ายแผนและพัฒนา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวให้เกียรติดำเนินการเสวนาในวันนี้

121573
121572

ในโอกาสเดียวกันได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ที่เรามีเงินรายได้เหลือจากการจัดคอนเสิร์ต We care : the charity concert by Byrd กับ Heart ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง 3 สมาคม คือสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ และสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้กับโรงพยาบาลฉลอง และรับชมคอนเสิร์ตเบิร์ดกับฮาร์ทเป็นการปิดท้ายการประชุมใหญ่ในวันนี้ใช้โฆษณา

www.pic-phuket.com สนใจร่วมฟังสัมมนา จองบัตรล่วงหน้า 076217199,0865092424