รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่  พร้อมยัน น้ำทะเลป่าตองปลอดภัย ไม่มีผลกระทบท่องเที่ยว 

โพสเมื่อ : Saturday, April 16th, 2016 : 7.04 pm

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ชายหาดป่าตองพร้อม รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองและนายอำเภอกะทู้ ยืนยัน น้ำทะเลป่าตองยังปลอดภัย ไม่กระทบต่อการเล่นน้ำของนักท่องเที่ยว ในส่วนกรณีถูกอ้างถึงว่าโรงบำบัดน้ำเสียป่าตองปล่อยน้ำเสียนั้น ลงไปตรวจสอบแล้วน้ำที่ผ่านการบำบัดค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง

DSCF9572

จากกรณีภาพถ่ายมุมสูงน้ำทะเลบริเวณชายหาดป่าตองมีสีน้ำตาลคล้ำที่ได้ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานั้น  ล่าสุดวันนี้ (16 เม.ย.59) นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  พร้อมด้วย  นายสายันต์  ชนะชัยวงศ์  นายอำเภอกะทู้   นางสาวบรรยง เก็บทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต  เดินทางลงพื้นที่หาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว

DSCF9579

นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  กล่าวถึงกรณีดังกล่าวในเบื้องต้นว่า  เกิดจากภาวะแพลงตอนบูมในพื้นที่ทะเลหาดป่าตอง ส่งผลให้ทะเลเปลี่ยนสีจากฟ้าใสเป็นสีน้ำตาลคล้ำ  สภาพดังกล่าวเป็นสภาพชั่วคราวและน้ำทะเลจะกลับมาเป็นปกติในเวลาประมาณ  2-3 วัน   ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   ตรวจสอบข้อมูลเรื่องน้ำเสียหาดป่าตอง พบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองป่าตอง ยังเป็นปกติ  แต่น้ำที่มีสีคล้ำเนื่องจากปรากฏการณ์ “แพลงตอนบูม” นั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากสารอินทรีย์จากน้ำทิ้งของชุมชน และสถานประกอบการที่สร้างอยู่นอกพื้นที่ท่อรับน้ำเสียของโรงบำบัดน้ำเสียเมืองป่าตอง ทำให้น้ำใช้จากครัวเรือนในส่วนที่ไม่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ 20  ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อน  และความนิ่งของการขึ้นลงของน้ำทะเล จึงทำให้เกิดการบูมของแพลงตอน ซึ่งสภาพน้ำทะเลลักษณะดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวแต่อย่างใด  โดยวัดค่าบีโอดีได้ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร จากค่ามาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร

DSCF9589

DSCF9593

ทั้งนี้บรรยากาศหาดป่าตองในวันนี้ นักท่องเที่ยวยังคงลงเล่นน้ำ และทำกิจกรรมบนชายหาดกันอย่างคึกคัก ทั้งชาวไทยและต่างชาติ  ด้วยเพราะอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์   พร้อมกันนี้ได้กำชับท้องถิ่นควบคุมสถานประกอบการต่างๆ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

DSCF9585

ด้านนางสาวบรรยง  เก็บทรัพย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองกล่าวว่า  ปัจจุบันประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียของเทศเมืองป่าตองสามารถรองรับน้ำเสียได้ 23,500 ลบ.ม. ต่อวัน  ซึ่งเพียงพอสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในชุมชนเมืองป่าตองทั้งหมดและกำลังขยายเพิ่มอีก 9,000 ลบ.ม. ต่อวัน   เพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียซึ่งจะเพิ่มขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า  และจากการคาดการณ์ในอีก 20 ปีข้างหน้าเมืองป่าตองน่าจะมีน้ำเสียเพิ่มขึ้นเป็น 40,000 ลบ.ม.ต่อวัน  ในส่วนนี้ทางเทศบาลได้เตรียมแผนและออกแบบรายละเอียดของการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียไว้พร้อมแล้วเหลือเพียงขั้นการของบประมาณมาดำเนินการ  ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ  จะสามารถรองรับน้ำเสียได้ครอบคลุมทั้งเมืองป่าตอง

DSCF9586

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการรวบรวมน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนที่อยู่นอกเขตระบบบำบัดน้ำเสีย ร้อยละ 20 นั้น ขณะนี้ทางเทศบาลกำลังดำเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย คาดว่าจะแล้วภายใน 4 เดือนนี้ ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าตองดีขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา

DSCF9592

DSCF9594

ส่วนในเรื่องคุณภาพของน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วนั้น ปัจจุบันได้มีเอกชนมาลงทุนสร้างโรงกรองน้ำระบบอาร์โอ (R.O.) และซื้อน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากระบบน้ำเสียเพื่อเป็นน้ำดิบในการผลิตน้ำ อาร์โอ วันละกว่า 10,000 ลบ.ม. แสดงให้เห็นว่าคุณภาพน้ำหลังการบำบัดนั้นมีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานน้ำใช้ ซึ่งมีค่ามาตรฐานที่สูงกว่าค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง ขอให้มั่นใจได้ว่าระบบบำบัดน้ำเสียของเมืองป่าตองยังมีประสิทธิภาพที่สูง