รองประธานคณะกรรมการกระจายเสียงเยี่ยมชมภารกิจศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต

โพสเมื่อ : Thursday, June 30th, 2016 : 5.22 pm

รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม พร้อมคณะ เยี่ยมชมภารกิจ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตP6300174พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด, นาย วราวุธ รพิพันธุ์ ผู้อำนวยการใหญ่ (ภูมิภาคและศูนย์ประกอบการ), นายวิชัย เกษรจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต พร้อมตัวแทนพนักงานฯ ให้การต้อนรับ พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมภารกิจ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตP6300176