4 สโมสรไลออนส์ ในจังหวัดหวัดภูเก็ต จัดประกวดภาพวาดเพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 35

โพสเมื่อ : Saturday, September 17th, 2022 : 3.43 pm

4 สโมสรไลออนส์ ในจังหวัดหวัดภูเก็ต จัดประกวดภาพวาดเพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 35 หัวข้อ Lead with compassion เป็นผู้นำด้วยความอารี เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด ไปแข่งระดับภาค ระดับประเทศ และ ระดับโลก ต่อไป

 

วันนี้ ( 17 ก.ย.) 4 สโมสรไลออนส์ ในจังหวัดหวัดภูเก็ต จัดให้มีการประกวดภาพวาดเพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 35 หัวข้อ Lead with compassion เป็นผู้นำด้วยความอารี เพื่อสนับสนุนเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 11-13 ปี ให้มีโอกาสได้แสดงความสามารถด้านศิลปะ ณ ศูนย์การค้า Limelight Avenue Phuket มี ไลออนส์กุลธิดา  เพ็ชรวรุณ นายกสโมสรไลออนส์ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด และ มอบรางวัลการประกวด พร้อมด้วย นายกสโมสรไลออนส์ภูเก็ตเพิร์ล  นายกสโมสรไลออนส์ภูเก็ตจังซีลอน นายกสโมสรไลออนส์อันดามันซี เข้าร่วม

สำหรับการจัดประกวดในครั้งนี้เนื่องจากทางสโมสรไลออนส์สากล ได้จัดให้มีการประกวดวาดภาพดังกล่าวขึ้น ทาง 4 สโมสรไลออนส์ในจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดให้มีการประกวดในระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลจำนวน 4 คน ไปร่วมประกวดในระดับภาค หลังจากนั้นจะมีการนำผู้ชนะจากการประกวดระดับภาค ไปประกวดระดับประเทศ และ ระดับโลกต่อไป

โดยผู้ที่ชนะในระดับโลกจะได้รับเงินรางวัล 5,000 เหรียญสหรัฐ รวมทั้งโล่ที่ระลึก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับสมาชิกครอบครัว รวม 2 คน เพื่อไปร่วมพิธีรับมอบรางวัล ณ ที่ประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ที่จะจัดขึ้นในเดือน ก.ค.2566 ที่เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับการประกวดในระดับจังหวัดที่ภูเก็ต ในครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนหลายราย โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปประกวดต่อระดับภาค มี 4 ราย ประกอบด้วย เด็กหญิงธันยพร จำชัย  โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์  เด็กหญิงธนวรรณ ผิวขาว  จากโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา เด็กหญิงอนันดญา อนันตจรูญวงศ์ จากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา และ เด็กหญิงถนอมขวัญ โชติประภัสร์  โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์  โดยทั้งหมดได้รับรางวัลเงินสดรางวัลละ 1,000 บาท

นอกจากนั้นยังมีผู้ได้รับรางวัล Popular Vote อีก 1 รางวัล ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลคือ เด็กหญิงอนันดญา อนันตจรูญวงศ์ จากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา