โพสเมื่อ : Wednesday, June 15th, 2022 : 2.53 pm

บริษัทคะตะลิสต์ จำกัด ร่วมส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ ดันผู้ประกอบการผุดโครงการ “ไข่ไก่ไร้กรง (Cage free Eggs)” มอบเกียรติบัตรผู้ร่วมพันธะสัญญาขับเคลื่อนโครงการการใช้ไข่ไก่ไร้กรง (Cage – Free Eggs) ในภาคธุรกิจ.ภูเก็ต

วันนี้ ( 15 มิ.ย.) บริษัทคะตะสิสต์ จำกัด โดยนายแพทย์วัชระ พุมประดิษฐ์ ได้ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ต ที่ประสงค์จะร่วมมือกันสร้างพันธะสัญญา ขับเคลื่อนให้กับทุกภาคส่วนในสังคม รู้จักและหันมาใช้ไข่ไก่ ไร้กรง และยังส่งเสริมให้คำนึงถึงคุณภาพชีวิต และสวัสดิภาพสัตว์ โดยมีผู้ประกอบการ ร้านอาหารที่สนใจเปลี่ยนแปลงมาใช้ไก่ไข่ไร้กรงเป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร

สำหรับจังหวัดภูเก็ต มีผู้ประกอบการจังหวัดภูเก็ตร่วมสร้างพันธะสัญญา 15 ร้าน คือ ห้องอาหารไม้หมอนฟอเรสต์ ร้านส้มตำบันเทิง วาไรตี้ ภูเก็ต ร้านโอ๊ะโอฟาร์มสวนหลวง ร้านไอซ์สไตน์ บริษัท คุณแม่จู้ จำกัด ร้านมุกมณี ชีฟู้ด ร้านกล้วยน้ำว้าสาขาสะพานหิน ร้านกล้วยน้ำว้าสาขาสามกอง ร้านเฮ ไอแลนด์ เรสเตอร่อง ร้านเซนเซย์ เคอรี่ สาขาไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ร้านเซนเซย์ เคอรี่ สาขาโกรเซอรี่ภูเก็ต ร้านแพครูวิทย์ ร้านแหลมหินซีฟู้ด Laem hin seafood และร้านพิมลวรรณค้าข้าว ใน

 

โดยมี สมาคมร้านอาหารจังหวัดภูเก็ต อาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต สื่อมวลชน ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เรื่อง “อนาคต และการใช้ไข่ไก้ไร้กรง สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดภูเก็ต”ในครั้งนี้

นายแพทย์วัชระ กล่าวว่า การดำเนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ เรื่องไข่ไก่ไร้กรง นั้นมีเป้าหมายทำให้เกิดขึ้นภายในปี ค.ศ.2022 และ ในอีก 5 ปีข้างหน้า จะมีการรู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลาย โดย คุณคือคนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงบริโภค ที่จะเลือกซื้อ”ไข่ไก้ไร้กรง”( Cage Free Eggs )

สำหรับบริษัทคะตะลิสต์ จำกัด Catalyst Co. Ltd. เป็นองค์กรที่จัดตั้งและดำเนินการทำงานแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม ก่อตั้งโดย นายแพทย์วัชระ พมประดิษฐ์  ดำเนินการด้านการสวัสติภาพคุณภาพชีวิตสัตว์และนุษย์ โดยไม่แสวงหากำไร ร่วมดำเนินงาน ภายใต้ความร่วมมือกับ กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการอบรมครู นักการศึกษา นักเรียน เกษตรกร เจ้าหน้าธุรกิจ และ ผู้ที่สนใจ การสงเสริมสวัสดิภาพสัตว์ เช่นโครงการ “ไข่ไก่ไว้ กรง (Cage free Eggs)” โดยมีวัตฤประสงค์เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรหน่วยงานธุรกิจร้านค้า ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ฟาร์มเกษตรผู้เลี้ยง และประชาชนทั่วไป ให้ความสำคัญในการเลี้ยงและบริโภคไขไก่ไร้กรงและให้มีการบริโภคมากขึ้น และได้ดำเนินงานร่วมกับจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี และ จังหวัด

ภูเก็ต