200 ร้าน ร่วม Phuket Lobter Festival 2017 ระหว่างวันที่ 1 – 31 ส.ค.นี้

โพสเมื่อ : Wednesday, July 19th, 2017 : 2.30 pm

กลับมาแล้ว Phuket Lobter Festival 2017 เจอกัน ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2560  ที่ร้านอาหารในภูเก็ต จำนวน กระตุ้นท่องเที่ยว คาดมีเงินสะพัดกว่า 200 ล้านบาท

ที่ร้านดีบุกก้า อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด , นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ ประมง จังหวัดภูเก็ต และ นายอุทิศ ลิ่มสกุล รองผู้อำนวย การสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Phuket Lobter Festival 2017 ระหว่างวันที่ 1-31สิงหาคม 2560

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  กล่าวว่า บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นดำเนินกิจกรรม Phuket Lobter Festival 2017 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีและ จัดในช่วงจังหวะกรีนซีซั่น ถือได้ว่าเป็นการกระตุ้นสร้างแรงจูงใจด้านการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพิ่มมากขึ้น เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และเป็นการเพิ่มมูลค่ากุ้งมังกรด้วยการนำ กุ้งมังกรมาแปรรูปเป็นอาหารชนิดต่างๆ

สำหรับจังหวัดภูเก็ตได้รับการคัดเลือกจากยูเนสโกเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาอาหาร City of Gastronomy 1 ใน 18 เมืองทั่วโลก  เป็นเมืองแรกของไทยและอาเซียน  ดังนั้นจังหวัดภูเก็ตนอกจากจะมีความสวยงามของน้ำทะเลใส หาดทรายสวย แล้วภูเก็ตยังมีวัฒนธรรมประเพณีและอาหารที่อุดมสมบูรณ์ด้วย นอกจากนี้ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ยังได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ตามแนวทาง ประชารัฐ 4.0 เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ตด้วย

 

ดังนั้นจึงถือได้ว่าจังหวัดภูเก็ตและทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้อย่างบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ ที่นำจุดเด่นจุดแข็งของจังหวัดภูเก็ตมาเป็นขุดขาย จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรม Phuket Lobter Festival 2017 ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 เพื่อร่วมชิมเมนูกุ้งมังกร จากร้านอาหาร และ ร้านอาหารในโรงแรมต่างๆทั่วเกาะภูเก็ตกว่า 200 ร้าน ที่เข้าร่วมโครงการ Phuket Lobter Festival 2017

โดยแต่ละร้านจะสร้าง Signature Menu ที่ใช้กุ้งมังกร 7 สีของภูเก็ตเพื่อเสิร์ฟในร้านของตัวเอง โดยเชื่อแน่ว่าเมื่อนักท่องเที่ยวได้ชิมกุ้งมังกรจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ด้าน นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์  ประมงจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ทางทะเลที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุ้งมังกร  ทั้งนี้ กุ้งมังกรเป็นสัตว์ที่กินอาหารน้อย กินอาหารจำพวกหอย เมื่อเลี้ยงกุ้งมังกรทะเลจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน การเลี้ยงกุ้งมังกร ยังไม่สามารถเลี้ยงในจำนวนมากดังนั้นจังหวัดภูเก็ตมีโครงการจัดตั้ง ธนาคารกุ้งมังกร เพื่อส่งเสริมการเลี้ยง กุ้งมังกร ให้สามารถเพิ่มผลผลิต กุ้งมังกรได้เร็วขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของ นักท่องเที่ยวและผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต

 

ขณะที่นายอุทิศ ลิ่มสกุล รองผู้อำนวย การสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน ภูเก็ต   กล่าวว่า กิจกรรม Phuket Lobter Festival 2017 เป็นเพิ่มกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ช่วงกรีนซีซั่นให้กับจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดี เป็นการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

โดยพบว่านักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมด้านอาหารเพิ่มมากขึ้น 96.75 % ดังนั้น Phuket Lobter Festival 2017  กับกิจกรรม เจ้าถิ่นพากินกุ้งมังกร จึงเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นการท่องเที่ยว กระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและช่วยเพิ่มเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ตได้อีกทางหนึ่ง และคาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 200 ล้านบาท

ด้าน นายวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์  กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวว่า Phuket Lobter Festival 2017 กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กุ้งมังกรภูเก็ต (Phuket Lobter ) เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและออกสู่สาธารณะเหมือนในอดีตที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักกุ้งมังกรภูเก็ต    ปลุกกระแสการกินกุ้งมังกรให้นักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นเพราะ Phuket Lobter เป็นของดีของเด่นของจังหวัดมายาวนาน และเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งมังกรให้สนใจหันมาเลี้ยงกุ้งมังกรมากยิ่งขึ้น

โดยการจัดงานจะมีร้านอาหารและร้านอาหารในโรงแรมต่างๆทั่วเกาะภูเก็ต เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 200 ร้าน แต่ละร้านจะรังสรรค์เมนูเด็ด ที่ใช้กุ้งมังกร 7 สี โดยเชฟชั้นครูเพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้ชิม

สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม Phuket Lobter Festival 2017 ได้ ดังนี้ ถ่ายภาพแชร์ผ่านทาง IG และ Facebook ที่เกี่ยวกับเทศกาล Phuket Lobter Festival 2017 เช่น ถ่ายภาพตัวเองร่วมกับเมนูกุ้งมังกรเจ็ดสี,ถ่ายภาพท่องเที่ยวกับกระชังกุ้งมังกรในจังหวัดภูเก็ต,ถ่ายภาพ กับโปสเตอร์โปรโมทงานหรือ ถ่ายภาพในร้านอาหารที่ร่วมโครงการเป็นต้น ซึ่งทุกภาพจะต้องใส่# Phuketlobter2017

นายวีระชัย ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กำหนดตั้งเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินการของบริษัทฯ คือการสร้างความอยู่ดีกินดีของประชาชน เศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขและมีรายได้เพิ่มขึ้น นำมาสู่การสร้างเครือข่ายบริษัทประชารัฐรักสามัคคีซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมทั่วประเทศ

โดยงาน Phuket Lobter Festival 2017 เป็นการบูรณาการทำงานใน 3 กลุ่มงาน คือ เกษตร   แปรรูปและท่องเที่ยวโดยชุมชน  ผ่าน 5 กระบวนการ คือ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต,การสร้างองค์ความรู้,การตลาด,การสื่อสารเพื่อการรับรู้เพื่อความยั่งยืน และการบริหารจัดการ ซึ่งหมายถึงเป็นการสนับสนุนจาก ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินโครงการ