19 อปท.ในจังหวัดภูเก็ต จับมือประกาศเจตนารมณ์ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028

โพสเมื่อ : Wednesday, January 4th, 2023 : 1.04 pm

 

19 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมประกาศประกาศเจตนารมณ์  พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 ยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ระบุคนภูเก็ตร่วมมือกันเต็มที่ในการเดินหน้าผลักดัน

วันนี้ ( 4 ม.ค.) ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ นายกฯ รองนายก ประธานสภา สมาชิกสภา จาก 19 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดภูเก็ต  เช่น นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เดินทางมารวมตัวกัน เพื่อประกาศเจตนารมณ์และ. ยืนในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โป 2028 และยืนยันความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตซึ่งได้มีการผลักดันเรื่องนี้กันมาอย่าง โดยมีการยื่นหนังสือ ผ่านทางนายอำนวย พิณสุวรรณ และ นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปยังนายกรัฐมนตรี

โดยนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) กล่าวว่า การรวมตัวของผุ้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตทั้ง 19 แห่งในวันนี้ เพื่อแสดงพลังและจุดยืนของคนในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความพร้อม ในการที่ จ.ภูเก็ต เสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Specialised Expo 2028 ภายใต้ชื่องาน Expo 2028 Phuket, Thailand

รวมทั้งเพื่อยื่นหนังสือรายงานความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงาน งาน Specialised Expo  2028 ภายใต้ชื่องาน Expo 2028 Phuket, Thailand เพื่อส่งเสริมบทบาทของประเทศไทย และจังหวัดภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ และเป็นจุดหมายสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก นับเป็นความภูมิใจของคนในจังหวัดภูเก็ตและคนไทยทุกคน  หลังจากมีคำพูดที่ไม่เหมาะสมของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ให้ยกเลิอกการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานจัด Specialised Expo  2028 ภายใต้ชื่องาน Expo 2028 Phuket, Thailand

นายเรวัต กล่าวอีกว่า นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดของภูเก็ตมารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อส่งสารไปยังรัฐบาลและคนทั้งประเทศให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 ที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันเราได้มีการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งในส่วนของพื้นที่และอื่น ๆ  ที่ผ่านมาทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มที่ เห็นได้จากการลงพื้นที่มาประเมินความพร้อมของทางคณะกรรมการ BIE เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า มีผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองพูดให้เกิดความเสียหายด้านจิตใจของคนภูเก็ต หากไม่เป็นประเด็นในต่างประเทศก็คงไม่มีปัญหา แต่เมื่อคนในไม่เห็นด้วยอย่างนี้ก็เป็นเรื่องยากที่เขาจะโหวตให้เรา ซึ่งวันนี้ (4 ม.ค.) เรามารวมตัวกันเพื่อให้เห็นว่าภูเก็ตเราพร้อมรวมถึงพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มต่างเห็นด้วย และรู้สึกเสียใจกับคำพูดของผู้หลักผู้ใหญ่ดังกล่าว

ขณะที่นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวว่า  การรวมตัวกันของผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ของทั้ง 19  ท้องถิ่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการสนับสนุนจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 เพราะที่ผ่านมาทั้งภาคประชาชน เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาครัฐได้มีการทำงานในการเตรียมพร้อมต่าง ๆ มาเป็นเวลานานมาก และยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าเราพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน  Specialised Expo 2028 ที่ภูเก็ต การมารวมกันเพื่อส่งเสียงไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองได้เห็นถึงความสำคัญของจังหวัดภูเก็ต เพราะเรามีความพร้อมในทุกด้าน

ขณะที่นายสราวุธ ศรีสาคูคาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว กล่าวในเรื่องเดียวกัน ว่า ในส่วนของคนพื้นที่ไม้ขาว ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะจัดงาน Specialised Expo 2028 ถ้าหากได้รับคัดเลือก โดยมีการเตรียมในเรื่องของสถานที่โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตไปแล้ว และคนในพื้นที่ทุกคนมีความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะมาพุดเพราะจะทำให้เกิดผลกระทบได้ ส่วนเรื่องขยะก็เป็นเรื่องที่ทำกันอยู่แล้วในทุกท้องถิ่น อย่างไรก็ตามถ้าจังหวัดภูเก็ตได้เป็นเจ้าภาพจะส่งผลดีต่อจังหวัดในภาพรวมหลายๆด้าน ทั้งด้านการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค

ด้านนางธนพร องค์สันติภาพ นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวว่า นี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028  หากเราได้เป็นเจ้าภาพจะส่งผลดีกับจังหวัดภูเก็ตอย่างแน่นอน

 

ขณะที่ที่นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร กล่าวว่า ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตมาแสดงเจตนารมณ์ว่าภูเก็ตพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดงานดังกล่าว ที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ต ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งรัฐบาลได้เดินหน้าผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่