18 ชนิดกีฬา ชิงชัย กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ต

โพสเมื่อ : Wednesday, December 20th, 2017 : 2.23 pm

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 มี 18 ชนิดกีฬาร่วมชิงชัย

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง  นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 มีนายวิรัช พาที ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงความเป็นมาโครงการ นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน มี นายบุญจวน พานิช ผู้พิพากษา รองหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายชลสิทธิ์ แก้วยะรัตน์ ประธานสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต ร้อยตำรวจเอก วิรัช ไชยวัชรินทร์ นายประสิทธิ์ สนิท ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินธ์เสาวภาคย์ นายนิกร ศุภนาม อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต นายวาริน ขาวทอง เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต นายชินสิช ชาญณรงค์ เหรัญญิกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต นายวิสุทธิ์ พรหมทอง นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ นายสุภาพ พลับสิงห์ นายไสว พรหมจินดา นายชินวัฒน์ อุดมนิยม นายทรงยศ เหมหงส์ กรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอนนักกีฬา นักกีฬาและสื่อมวลชนเข้าร่วมจำนวนมาก
กิจกรรมในพิธีเปิด มีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว และพิธีมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท ที่ได้ทำการแข่งขันจบลงแล้ว

นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตเป็นกิจกรรมที่ทางรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของกีฬา เพื่อให้เด็กและเยาวชนของชาติมีทักษะด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม อันเป็นการพัฒนา องค์รวมของความเป็นมนุษย์ โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นเครื่องมือ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ ของสถานศึกษา ชมรมกีฬา สโมสรกีฬาใน จังหวัดภูเก็ต ภายใต้การดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต กีฬาเป็นแหล่งหลอมรวมกิจกรรมพัฒนาทักษะต่างๆ ให้เกิดการเสริมสร้างต่างๆ ขึ้นมา สร้างพลานามัยให้ร่างกาย สร้างสังคม สร้างจิตใจที่รู้จักการแพ้ การชนะและการให้อภัย ภายใต้กฎกติกา ตนขอชื่นชมในการจัดการแข่งขัน ครั้งนี้ และมุ่งเน้นเพื่อให้การกีฬาเป็นสื่อของการให้ความสุข ความสนุกสนาน ความสามัคคีในหมู่คณะ ความเสียสละ การระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการแข่งขันให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสืบไป

นายธรรมวรรธ วงเจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-28 ธันวาคม 2560 นี้ ด้วยมีพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุ้มครอง ช่วยเหลือและจัดสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา จึงได้สนับสนุนเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1.จัดให้มีการแข่งขันตั้งแต่ 5-10 ชนิดกีฬา อุดหนุนไม่เกิน 500,000 บาท 2.จัดให้มีการแข่งขันตั้งแต่ 11-15 ชนิดกีฬา อุดหนุนไม่เกิน 700,000 บาท 3.จัดให้มีการแข่งขันตั้งแต่ 16 ชนิดกีฬาขึ้นไป อุดหนุนไม่เกิน 1,000,000 บาท ของจังหวัดภูเก็ตจัดการแข่งขัน 18 ชนิดกีฬา ได้รับเงินอุดหนุน 1,000,000 บาท คือ เทควันโด เทนนิส วอลเลย์บอลชายหาด ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส คาราเต้-โด ยูยิตสู ฟันดาบสากล หมากล้อม เปตอง บริดจ์ กอล์ฟ ซอฟท์เทนนิส ฟุตซอล โบว์ลิ่ง มวยสากล กรีฑา และแบดมินตัน มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 2,000 คน รุ่นการแข่งขันแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ รุ่นอายุ 10-12 ปี รุ่นอายุ 13-15 ปี รุ่นอายุ 16-18 ปี จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 16-28 ธันวาคม 2560 ตามสนามต่างๆในจังหวัดภูเก็ต การดำเนินการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะชมรมกีฬาเครือข่าย