“วิ่ง สนุก อนุรักษ์เต่าทะเล” หาทุนช่วยเหลือเต่าทะเลบาดเจ็บ-พิการ

โพสเมื่อ : Sunday, October 9th, 2016 : 3.04 pm

มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว จัดกิจกรรม “วิ่ง สนุก อนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ครั้งที่ 12” ระดมทุนสนับสนุนมูลนิธิการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาวในการดูแลเต่าทะเลที่บาดเจ็บและพิการ 1475996645844.jpg

1475996651714.jpg

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2559 โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว และพันธมิตรทางธุรกิจ จัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพและมินิมาราธอนการกุศล “วิ่ง สนุก อนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ครั้งที่ 12 โดยมีนายศรัณยู เสมา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยตัวนักวิ่ง พร้อมด้วย น.ส.อโนมา วงษ์ใหญ่ ผอ.ททท.สำนักงานภูเก็ต นาย มร.โอริออล มอนทอล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน พร้อมด้วย นักวิ่งกว่า 2,700 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ประตูเมืองภูเก็ต 1475996648949.jpg

กิจกรรมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนและวิ่งเพื่อสุขภาพ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยและถือเป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัวโดยเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว การแข่งขันในปี 2559 ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ มินิมาราธอน 10.2 กม. วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5.3 กม. และวิ่งครอบครัวระยะทาง 2.5 กม. โดยจุดปล่อยตัวและเส้นชัยในปีนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นที่ประตูเมืองภูเก็ต และเส้นทางการวิ่งในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้นักกีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้วิ่งชมทัศนียภาพอันงดงามของจังหวัดภูเก็ต – พังงา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และความสวยงามทางธรรมชาติ บริเวณหาดทรายแก้ว ชุมชมบ้านท่าฉัตรชัย ชุมชนท่านุ่น และ สำหรับการวิ่ง มินิมาราธอน 10.2 กม.จะเป็นครั้งแรกที่จัดเส้นทางวิ่งข้ามสะพานสารสิน อันเป็นจุดชมวิวอันงดงามของจังหวัดภูเก็ตเชื่อมต่อสู่จังหวัดพังงา1475996654478.jpg

ผู้ลงทะเบียนทุกท่านจะได้รับเสื้อที่ระลึกการแข่งขัน และเหรียญรางวัลสำหรับนักวิ่ง 900 ท่านแรกที่เข้าเส้นชัยเท่านั้น

สำหรับประเภทการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน 10.2 กม. และวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5.3 กม. ชายและหญิงรุ่นโดยรวมทุกรุ่น ผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1 – 7 รับถ้วยและเงินรางวัล 1475996659718.jpg

ภายในงานยังมีการมอบถ้วยรางวัลสำหรับโรงแรมหรือชมรมที่ส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด นักวิ่งที่น้ำหนักตัวมากที่สุด อายุน้อยและมากที่สุดและแต่งกายแฟนซียอดเยี่ยม และพร้อมลุ้นรับของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายภายในงาน 1475996657054.jpg

โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น มอบให้กับทางมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว เพื่อสนับสนุน  “ศูนย์ศึกษาเรียนรู้และดูแลเต่าทะเลหาดไม้ขาว” ซึ่งเป็นสถานที่อาศัยและให้การดูแลเป็นพิเศษสำหรับเต่าทะเลที่มีสมรรถภาพทางร่างกายไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติในท้องทะเลได้ รวมถึงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดชายหาดไม้ขาว เพื่อให้เป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป และเพื่อระดมทุนสมทบกองทุนของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งทะเลอันดามัน ในการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือดูแลรักษา ฟื้นฟูสัตว์ทะเล อาทิ เต่า ปลาโลมา ปลาวาฬ และพะยูนที่ได้รับบาดเจ็บกลับคืนสู่ท้องทะเล รวมถึงจะจัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน รวมถึงเยาวชนรุ่นใหม่ ๆ fb_img_1475985858662.jpg

1475981592014.jpg