โพสเมื่อ : Thursday, October 19th, 2017 : 12.12 pm

จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความดีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ “ทำความดีด้วยหัวใจ”ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันนี้(19 ต.ค.60) เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความดีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ “ทำความดีด้วยหัวใจ”ถวายเป็นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สนองนโยบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายสนิท ศรีวิหค ,นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,พลตำรวจตรี ธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต , พลเรือตรี บวร มัทวานุกูล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดภูเก็ต , นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต , นายอำเภอเมืองภูเก็ต, นายอำเภอถลาง , นาวาเอกบวร พรมแก้วงาม และ หัวหน้าส่วนราชการ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจิตอาสาเฉพาะกิจฯทั้ง 8 ประเภท เข้าร่วมจำนวนกว่า 1,000 คน

โดยในพิธี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่9 )และนำผู้ร่วมกิจกรรมและเหล่าบรรดาจิตอาสาเฉพาะกิจฯทั้ง 8ประเภท ร่วมร้องเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมและเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวให้โอวาทแก่จิตอาสาเฉพาะกิจฯทั้ง 8 ประเภท ความว่า กิจกรรมรวมพลังแห่งความดีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ “ทำความดีด้วยหัวใจ”ที่จัดขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นการรวมพลังจิตอาสาเฉพาะกิจฯ “ทำความดีด้วยหัวใจ”ของจังหวัดภูเก็ต ให้เข้าร่วมกันทำกิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสนองนโยบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ 10) ที่ทรงพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมถวายความอาลัยรัก น้อมส่งเสด็จแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาเฉพาะกิจฯทั้ง 8 ประเภท ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ ,งานประชาสัมพันธ์ ,งานโยธา งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ,งานบริการประชาชน, งานแพทย์ ,งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร แบ่งภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณะประโยชน์ตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา บริเวณภายในและโดยรอบของศาลากลางจังหวัดภูเก็ต