1 เม.ย.ปิดด้านท่าฉัตรไชยสนิท ห้ามเข้าออกเด็ดขาด

โพสเมื่อ : Monday, March 30th, 2020 : 9.04 pm

 

1 เม.ย. 63 ปิดด่านท่าฉัตรไชย สนิท ห้ามเข้าโดยเด็ดขาด จังหวัดประชุมแก้ปัญหาแล้ว หลังพบมีคนภูเก็ค – คนที่เข้ามาทำงาน ยังตกค้าง

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการ กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับคณะทำงานควบคุมการเปิด-ปิดด่าน ว่า หลังจากมีปัญหาดังกล่าว ทางคณะกรรมการ ได้มีประชุมเพื่อหาข้อสรุปในการแก้ปัญหา ซึ่งที่ประชุมสรุปว่า เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงรอยต่อของช่วงเวลา และ ยังมีประชาชนชาวภูเก็ตบางส่วนที่ตกค้างเนื่องจากเดินทางกลับเข้ามาไม่ทัน และยังมีบางส่วนที่เดินทางออกไม่ทัน ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป

แต่ทุกอย่างจะปิด 100% ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป และมีกรณียกเว้นตามเงื่อนไขของประกาศที่ยังอนุญาตให้เข้าออกได้ เช่น ยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะกู้ชีพกู้ภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉินทางการแพทย์ รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ในการพิจารณาผ่อนปรนให้เข้ามาได้ในระยะนี้ คนภูเก็ตจะต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ฯ  เพื่อยืนยันตัวตน แล ะที่พักที่ชัดเจน หากมากันเป็นหมู่คณะ 4-5 คน และมีคนภูเก็ตเพียงคนเดียวจะไม่อนุญาต เนื่องจากถือว่าเป็นการขนคน, กรณีคนต่างจังหวัดและมาทำงานที่ภูเก็ตจะต้องมีหลักฐานยืนยันจากนายจ้าง และ จะยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เช่น ปวดท้องคลอด ศาลนัด เป็นต้น

ส่วนของผู้ที่มีบ้านพักอาศัยอยู่บริเวณบ้านท่าฉัตรไชยและต้องเข้ามาทำงานในตัวเมืองภูเก็ตจะต้องให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านพื้นที่ออกเอกสารรับรอง, ส่วนของข้าราชการที่เดิมเคยเดินทางเช้าไป-เย็นกลับระหว่างภูเก็ต-พังงา จากนี้ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ทางจังหวัดจะได้มีหนังสือถึงส่วนราชการทุกส่วนในการห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่ จะต้องประจำอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเท่านั้น